Ritad bild med tre personer, en cykel, träd, hus och sol.

Mot Kampen - Kampens familjecenter öppnar dörrarna hösten 2021!

Barnfamiljerna i Helsingfors får ett nytt familjecenter till Kampen. Familjecentret är det första som ligger i Helsingfors centrum. Det nya centret får sin lokal mitt i centrum på Malmgatan 3 F.

Renoveringen av det blivande familjecentret påbörjades i höst och slutförs hösten 2021 när dörrarna öppnas till klienterna.

Familjecentret erbjuder omfattande och mångsidiga moderskaps- och rådgivningstjänster i en och samma lokal, hemtjänster för barnfamiljer, socialtjänster samt tal-, fysio- och ergoterapitjänster till barn och unga mellan 0–17 år samt till deras familjer och gravida. Dessutom kommer anställda från andra servicecentraler till familjecentret vid behov, om klienten till exempel behöver vuxensocialarbetets tjänster eller missbrukar- och mentalvårdstjänster för vuxna.

Det bästa för barnfamiljer

Kampens familjecenter blir den fjärde i Helsingfors. De tidigare familjecentren har öppnats i Östra Centrum, Nordsjö och Berghäll. Familjecentret samlar tjänster för barn och familjer i en och samma lokal, allt från förebyggande till specialtjänster. I familjecentret skapas kring klienten en servicehelhet som motsvarar klientens behov.

Kampens familjecenter har ett utmärkt läge och det nås väl med olika trafikmedel. Önskemålet är att centret erbjuder en öppen mötesplats för barnfamiljer och en lokal för fungerande samarbete mellan olika organisationer.

”Kampens familjecenter är mer än en rådgivningsbyrå eftersom barnfamiljerna erbjuds omfattande tjänster. Lokalen förnyas så att den är trivsam och mångsidig”, säger projektchef Anna-Kaisa Tukiala och önskar barnfamiljerna varmt välkomna till Kampen redan på förhand.

För rådgivningsverksamhetens del kommer Kampens familjecenter att betjäna familjer som nu ligger under rådgivningsdistrikten för Tölö, Dal och Femkanten.

Tölö och Dals rådgivningsbyråer betjänar för tillfället i Stengårds sjukhus. Dals rådgivningsbyrå flyttade till Stengården när coronahälsostationen öppnade i Dal i våras. Planeringen av Dals samsjukhus är igång och byggandet i Dal påbörjas 2022 med att riva ner byggnad 4 där rådgivningen låg.

Även Stengård kommer att renoveras och det sker ändringar i funktionerna vid årsskiftet. Då flyttar rådgivningsbyråerna till tillfälliga lokaler före Kampens familjecenter öppnas, och rådgivningsbyråerna får sina slutliga lokaler hösten 2021. Kampens familjecenter erbjuder också en samarbetsmöjlighet med andra tjänster för barnfamiljer. Trots lokaländringarna betjänar alla rådgivningsbyråer kunderna utan avbrott och så väl som möjligt.

”Klienterna får trots allt använda sin valfrihet och välja den rådgivningsbyrå och familjecenter som bäst passar dem”, påminner Tukiala.

Helsingfors förnyar sina social- och hälsovårdstjänster

Öppnandet av Kampens familjecenter är en del av Helsingfors social- och hälsovårdstjänster i förändring. Se vad vi strävar efter med förnyelsen.

Ta även del av webbplatsen Familjestöd som betjänar familjerna på nätet.

Håll dig uppdaterad!

Bild: Mari Huhtanen