En man med ytterkläder på tittar på pappret i sin hand.

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården förnyas – Förändringar i synnerhet gällande inkomstrelaterade klientavgifter

Ändringarna i klientavgiftslagen träder i kraft den 1 juli. Förändringarna kommer att öka de inkomstrelaterade klientavgifterna något för majoriteten av klienterna. Detta beror på att klientavgifterna har varit mycket moderata i Helsingfors, men i fortsättningen fastställer lagen beloppet av klientavgifterna mer exakt än tidigare.

Man har försökt hålla höjningarna måttfulla, och till exempel avgifterna för tjänster som produceras i hemmet och regelbundna tjänster förblir klart lägre än de maximala belopp som lagen tillåter. Dessa tjänster är till exempel hemvårdstjänster och tjänster för barnfamiljer som produceras i hemmet.

Klienterna behöver inte vidta några åtgärder i samband med lagreformen. Alla klienter får nya avgiftsbeslut från klientavgiftsenheten mot slutet av sommaren och inpå hösten. Besluten skickas hem till klienterna per post.
Lagändringen påverkar inte servicen som klienterna får utan den fastställs som tidigare.

Ändringarna i lagen om klientavgifter orsakar ändringar i avgifterna för följande tjänster:

 • fortlöpande och regelbunden hemvård
 • hemservice för barnfamiljer
 • långvarigt serviceboende
 • långvarigt stött boende
 • långvarigt intensifierat serviceboende
 • långvarig familjevård.

Dessutom avskaffas poliklinikavgiften för klienter under 18 år.

Ytterligare information om avgifterna finns på sidan hel.fi/sote/sv/tjanster/avgifter.

Avgift för oanvänd tid

Vid en del av Helsingfors hälsovårdstjänster uppbärs en avgift för oanvända besökstider som inte avbokas. Avgiften är 50,80 € och den tas ut av alla som fyllt 18 år.

Avgiften uppbärs för oanvända besökstider som inte avbokats på

 • hälsostationer
 • rådgivningsbyråer
 • tandkliniker
 • fysioterapi- och ergoterapitjänster
 • fotterapitjänster
 • näringsterapitjänster
 • inremedicinska polikliniker
 • psykiatriska polikliniker
 • geriatriska polikliniken
 • skolhälsovården och studerandehälsovården.

Avgiften uppbärs också för oanvända distansmottagningstider som inte avbokats.
Ingen avgift uppbärs för oanvända tider till exempel inom den öppna missbrukarvården, bedömningen av opioidsubstitutionsbehandling, opioidsubstitutionsbehandlingen, C-hepatitbehandlingen eller socialservicen. Avgiften baserar sig på lagen om klientavgifter (3 §).

Kom ihåg att avboka din besökstid om du inte kan komma till mottagningen.

Bild: Helsingfors stads bildbank / Sakari Röyskö

Nyheten uppdaterad 23.6.2021. Meningen om att avboka av besökstiden senast kl. 16 föregående dag har raderats.