En man och en kvinna kommer ut från en trappuppgång.

Lättnader i anvisningarna för besök på sjukhus, seniorcenter och servicehus från och med den 19 april

Längden för besök förlängs på seniorcenter, servicehus, vårdhem och sjukhus i Helsingfors. Flera besökare är tillåtna samtidigt. Ändringarna träder i kraft måndagen den 19 april.

– Helsingfors coronavirusläge håller på att förbättras och vaccinationstäckningen bland äldre ligger på en bra nivå. Detta möjliggör ändringar i besöksanvisningarna, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare för Helsingfors sjukhus.

– Risken för att smittas är dock inte över än. Därför är det väldigt viktigt att alla besökare noggrant följer skydds- och besöksanvisningarna och kommer överens om besöken på förhand, betonar Pikkarainen.

Boende och patienter kan ta emot besök en gång om dagen. Besöken kan ske antingen inomhus eller utomhus.

Besök på Helsingfors sjukhus

Från och med den 19 april får anhörigas besök hos patienter som vårdas vid Helsingfors sjukhus pågå i 30 minuter. Inomhus får två personer åt gången besöka en patient.

Det är också möjligt att göra besök utomhus. För besök utomhus tillåts högst fem besökare åt gången. Besöket får pågå i högst en timme.

Besök på seniorcenter, servicehus och vårdhem

Från och med den 19 april får anhöriga och närstående besöka seniorcenter och servicehus i högst en timme. Tidsbegränsningen är den samma för besök som sker utomhus och inomhus.

Inomhus får boende ha högst två besökare åt gången. För besök utomhus tillåts fem besökare.

– Nu går vi mot våren med en förhoppning om att anhöriga och närstående i mån av möjlighet väljer utomhusbesök. Vi önskar också att morsdagsbesöken i första hand sker utomhus, säger serviceområdeschef Maritta Haavisto.

Uppdaterade besöksanvisningar finns på stadens webbplats.

 Bild: Sakari Röyskö