Skötaren packar vårdväskan.

Mobil vårdare ger jourmässig hjälp på vårdhem

I slutet av maj startades en ny s.k. mobil vårdtjänst i Helsingfors. Tjänsten har inletts av social- och hälsovårdssektorn och Servicecentralen Helsingfors. En mobil vårdare tar den nödvändiga vården direkt till klientens eget vårdhem vilket möjliggör en snabb vård och minskar onödiga jourbesök. Vid flera akuta ändringar i klientens hälsotillstånd kan vården genomföras hemma hos klienten på vårdhemmet.

– Om den boendes tillstånd försämras plötsligt kontaktar vårdaren på vårdhemmet läkaren som har jouren. Läkaren bedömer den boendes situation och gör ett vårdbeslut. Vid behov kallas en mobil vårdare på plats. Mobila vårdare är sakkunniga på akutvård och kan vårda patienten i en bekant och trygg miljö på vårdhemmet, säger Helsingfors sjukhus chefsläkare Laura Pikkarainen från social- och hälsovårdssektorn.

Tjänsten har varit i bruk i dryga två veckor. Den har fungerat väl och feedbacken har varit positiv.

– Visst har vi bara börjat med tjänsten, men de mobila vårdarnas besök har tydligen varit en bra stödform för personalen på vårdhemmet. De boende har också varit nöjda eftersom det vid de flesta fall har varit möjligt att få hjälp i en för dem bekant miljö. Den nya tjänsten har erbjudit en inspirerande möjlighet även till våra sakkunniga inom sjukvård, säger direktören för omsorgstjänster Taina Nevalainen från Servicecentralen Helsingfors.

I början erbjuds tjänsten endast på veckoslut, men det finns redan planer om tillväxt.

– I fortsättningen ska tjänsten utvidgas och erbjudas även vardagskvällar samt inom hemvården, säger Pikkarainen från social- och hälsovårdssektorn.