En äldre man och en man med utvecklingsstörning.

Ny modell för hälso- och sjukvårdstjänsterna för personer med utvecklingsstörning utvecklas – svara på enkät och påverka!

Hälsovårdstjänsterna och servicekedjorna för personer med utvecklingsstörning utvecklas i Nyland. Målet med utvecklingsarbetet är sömlösa vårdstigar, ett fungerande samarbete mellan olika instanser och att tjänsterna motsvarar behov som utvecklingsstörda personer har. 

Modellen utvecklas tillsammans med personer med utvecklingsstörning samt deras närstående. Nu söker vi personer som vill svara på en enkät. Genom enkäten kartlägger vi hälsovårdstjänsternas nuläge. Du kan svara på enkäten till och med 2.12.2020. Det är frivilligt att svara och det finns inga rätta eller fel svar på frågorna. Du svarar anonymt. Svaren hanteras absolut konfidentiellt.

Svara på den elektroniska enkäten här

Delta i utvecklingsarbetet

Om du är intresserad av att delta i utvecklingen av hälsotjänsterna för utvecklingsstörda och vill lämna dina kontaktuppgifter för detta, skriv ett meddelande till Tiina Hännikäinen, tiina.hannikainen@espoo.fi. Ange i meddelandet ditt namn samt ditt telefonnummer. Berätta även om du är myndig och har en utvecklingsstörning, om du är vårdnadshavare till ett minderårigt barn eller om du är en närstående, assistent eller skötare till en person med utvecklingsstörning och sköter ärenden inom hälso- och sjukvården för personen. Skriv i meddelandet att du skickar uppgifterna för att delta i utvecklingen av tjänsterna.

Servicemodellen för personer med utvecklingsstörning utvecklas av kommunerna i Nyland, samkommunerna inom hälsovården samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Även Helsingfors stad är med i utvecklingsarbetet.

Bild: Nathan Anderson / Unsplash