två datorer av vilka den ena visar PSOP och den andra Palse.fi

Helsingfors nya servicesedelsystem tas nu i bruk inom äldreomsorgen och handikappservicen

Helsingfors får ett nytt servicesedelsystem. Ändringen kommer att gälla alla servicesedlar som beviljas av Helsingfors stad. Kriterierna för beviljande av servicesedlar förändras inte. Förändringen kräver inga åtgärder av klienterna.
1.2.2020 tas det nya servicesedelsystemet i bruk inom äldreomsorgen och handikappservicen.

Inom äldreomsorgen gäller ändringen följande servicesedlar:

 • Serviceboende för äldre
 • Dagverksamhet för äldre
 • Korttidsvård för äldre vid vårdenhet inom stödet för närståendevård
 • Vård som tillhandahålls i hemmet inom stödet för närståendevård
 • Hemvård
 • Hemstädning

I fråga om service för personer med funktionsnedsättning gäller ändringen följande servicesedlar:

 • Dagverksamhet enligt handikappservicelagen
 • Serviceboende enligt handikappservicelagen
 • Personlig assistans enligt handikappservicelagen
 • Behovsprövad kortvarig vård vid vårdenhet för personer med funktionsnedsättning
 • Dygnet runt korttidsvård vid vårdenhet inom stödet för närståendevård för personer under 65 år
 • Vård som tillhandahålls i hemmet inom stödet för närståendevård för personer under 65 år

Val av serviceproducent sker i fortsättningen på adressen palse.fi.

Det nya systemet är mångsidigare

Det nya systemet har mångsidigare utbud för klienten. Klienten kan till exempel leta efter en producent med hjälp av kartan, jämföra priser och försäkra sig om när en viss tjänst är tillgänglig.

Mer information och anvisningar till klienter och serviceproducenter finns på www.hel.fi/palveluseteli

Det nya servicesedelsystemet finns på adressen palse.fi.