En hand håller i en telefon.

Personer över 80 år får samtal om coronavirusvaccination

Coronavaccinationerna fortskrider i Helsingfors i takt med att man får in vaccin. Vaccineringarna av personer som i år fyller 80 år och äldre samt deras närståendevårdare fortsätter. Helsingfors stad ringer angående vaccinationer till alla som har fyllt 80 år och äldre, som ännu inte har bokat en vaccinationstid.

Samtalet till 80-åringarna kommer från telefonnummer 09 310 10020. De som ringer arbetar inom kultur- och fritidssektorn.

För tillfället har redan 83 procent av dem som är 85 år och äldre fått den första vaccinationsdosen. Av 80–84-åringarna har en dryg tredjedel (36 procent) vaccinerats.

Vaccinering av 75–79-åringar uppskattas börja vecka 10 och av 70–74-åringar vecka 12. Äldre vaccineras med Pfizers vaccin. Äldre personer med sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom vaccineras enligt de nationella rekommendationerna med Pfizers vaccin när deras åldersgrupp står i tur att vaccineras.

På måndag den här veckan påbörjades vaccineringen av personer som är 65–69 år och har sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. Nästa måndag öppnas tidsbokningen för vaccinering mot coronavirus för personer som är 55–64 år och har sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom. De vaccineras med AstraZenecas vaccin som rekommenderas till personer under 70 år.

Även vaccinering av anställda inom social- och hälsovården som utför coronaarbete fortsätter. Vaccinationerna av äldre inom omsorgstjänsterna har redan genomförts. 95 procent av boende inom omsorgen vaccinerades. Inom omsorgstjänsterna har man gått vidare till vaccinering av klienter inom tjänster för funktionsnedsatta och mentalvårdstjänsternas dygnetruntvård.

I Helsingfors används för närvarande två olika vaccin. Pfizers vaccin används vid vaccinering av personer som i år fyller 70 år och äldre. AstraZenecas vaccin används för vaccinering av personer under 70 år. Nästa vecka finns det sammanlagt cirka 12 000 vaccindoser tillgängliga i Helsingfors. Av dessa är cirka 7 000 Pfizers vaccin och cirka 5 000 AstraZenecas.

Mer information om vaccination finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Bild Marja Väänänen

Nyheten har korrigerats 22.2 angående mängden olika vaccin.