Vaccinerare och vaccinerad person diskuterar.

Personer som fyllt 60 år och riskgrupperna får den tredje dosen coronavaccin utan tidsbokning

Personer som fyllt 60 år och de som hör till riskgrupperna 1 och 2 får den tredje dosen coronavaccin nu utan att behöva boka tid till vaccinationen. Dessa grupper kan få den tredje dosen när det har gått minst 3 månader sedan den andra dosen. Man måste vara 18 år gammal eller äldre för att få vaccinet.

Människorna vaccineras vid centraliserade vaccinationspunkterna i Mässcentrum, Busholmen, Malm, Kvarnbäcken och Gamlas. Se ställen och öppettider för vaccinationsställena på hel.fi/vaccinationen.

”Vi vill se till att de personer i Helsingfors som fyllt 60 år och de som hör till riskgrupperna får sina tredje vaccindoser så snart som möjligt. Det är viktigt att trygga vaccinationer av äldre personer och de som hör till riskgrupperna, eftersom de löper större risk att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Du kan också boka tid för att få den tredje vaccindosen

Det smidigaste sättet att boka tid är att besöka coronavaccinbokning.fi. Du kan också boka tid genom att ringa tfn 09 310 46300 (öppet vardagar 8-16).

Tidsbokningssystemet har anvisade tider som har öppnats för personer i Helsingfors som fyllt 60 år och de som hör till riskgrupperna. Om du vill tidigarelägga en reda bokad vaccinationstid, kan du göra det genom att avboka tiden och boka en ny på coronavaccinbokning.fi.

Den tredje vaccindosen ges också till vuxna mellan 18 och 59 år. Personer som är 18–59 år gamla måste boka tid för att få den tredje dosen.

Förbered dig på att stå i kö till vaccinationen

Vaccinationspunkterna har inga separata väntrum. Förbered dig på att stå i kö och klä dig efter väder. Om du har bokat vaccinationstid, vänligen kom till vaccinationen punktligt.

Du får vaccinet genom att visa upp ett identitetsbevis eller FPA-kort

Du får vaccinet genom att visa upp ett identitetsbevis eller FPA-kort. Personer som hör till en riskgrupp ska på begäran visa upp att de hör till en sådan vid vaccinationspunkten. Du kan visa detta med en kopia av sjukjournalen eller information hämtad från tjänsten Mina Kanta-sidorna.

Mer information

Bild: Virpi Velin