Resetjänstens nya avtalsperiod inleds måndagen den 1 april 2019

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors har konkurrensutsatt trafiken i Helsingfors Resetjänst. Den nya avtalsperioden inleds måndagen den 1 april 2019. I och med ändringen införs smärre ändringar i klientguiden.

Målet med upphandlingen har varit att kunna erbjuda klienterna ännu bättre tjänster. Från början av april fortsätter en del av de tidigare upphandlade trafikföretagen som vanligt, men det förekommer också nya aktörer. Tack vare det nya avtalet ökar antalet avtalstaxibilar.

I fortsättningen krävs bättre kunskaper än tidigare i finska eller svenska. Alla nya aktörer har fått utbildning och känner till principerna för resetjänsten. Trots förberedelserna kan det förekomma förseningar eller oklarheter i början av den nya trafikperioden. Vi följer aktivt med servicenivån och åtgärdar avvikelser snabbt.

Mer information om uppdateringen av klientanvisningarna finns på Helsingfors Resetjänsts webbplats och i klientguiden. En ny version av klientguiden ges ut under våren 2019.

De viktigaste ändringarna:

  • Från den 1 april anländer invalidtaxin inom en halvtimme (30 minuter) och den rymmer alltid två rullstolar.
  • Klienten kan ha med sig en ledsagare, annat sällskap och sina barn under 12 år.
  • Hädanefter kan självriskandelen också betalas med bank- eller kreditkort, utöver kontantbetalning som tidigare. Alla taxibilar utrustas med betalterminaler och möjlighet till kontaktlös betalning senast hösten 2019.
  • Resorna kan beställas per telefon, per e-post, per SMS eller via chatten. Möjligheten till internetbeställning slopas på grund av den ringa användningen.
  • Skyltarna med texten Helsingfors Resetjänst försvinner från taxibilarna. De får i fortsättningen en blå skylt med fordonets nummer i svart.

Vad är Helsingfors Resetjänst?

Helsingfors Resetjänst är en färdtjänst avsedd för personer med grav funktionsnedsättning och äldre. Helsingfors Resetjänst genomförs i samarbete mellan Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors, affärsverket Helsingfors servicecentral samt privata trafikföretag.

Servicenummer och information på svenska

Servicenumren står till tjänst 24 timmar om dygnet

Beställningar tfn 09 231 23 010
Information tfn 09 231 23 011
Respons tfn 09 231 23 012
Förfrågningar om tidtabellerna tfn 09 231 23 013
Beställningar per SMS tfn 046 851 0973