Fyra människor står i en ring i en gymnastiksal.

Servicecenter och dagverksamheten för äldre är stängda till slutet av april

Servicecentren är stängda åtminstone fram till 30.4.2021. Öppnandet av servicecentren bedöms på nytt i april.

– Coronavirussituationen har blivit sämre i Helsingfors och är fortfarande allvarligt. Därför bestämde vi redan nu att vi inte öppnar servicecenterverksamheten ännu i april, berättar direktör för det södra serviceområdet Helena Venetvaara.

– Vi bedömer och följer med situationen kontinuerligt också tillsammans med andra kommuner i Helsingfors. Våra klienters trygghet är ytterst viktig för oss. Många av våra klienter hör till riskgrupper, fortsätter Venetvaara.

Servicecentrets stödda gruppverksamhet har också avbrutits. 

Dagverksamheten för äldre hålls stängt

Dagverksamheten för äldre hålls stängt fram till 30.4. Vi strävar efter att hitta alternativa sätt att vara i kontakt för de klienter som behöver mest stöd.

Öppnandet av dagverksamheten bedöms på nytt i slutet av april.

Servicecentren är öppna mötesplatser avsedda för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors. I centren kan man delta i olika hobbygrupper, gå på gym eller få servicerådgivning av socialhandledare.

Dagverksamhet för äldre ordnas t.ex. för över 65-åriga minnessjuka som bor hemma. Med dagverksamheten stöder vi även de anhörigas orkande.

 Bild: Oona Kunnasniemi