Två kvinnor sitter vid ett bord och gör keramikarbete.

Servicecentralerna och dagverksamheten för äldre håller stängt till den 16 maj


Ett beslut har fattats om att förlänga stängningen av servicecentralerna med två veckor. Servicecentralerna håller stängt till den 16 maj. Öppnandet av verksamheten bedöms på nytt i början av maj.

– Helsingfors coronavirusläge håller på att förbättras, men smittorisken vid sammankomster är inte över än. Därför bestämde vi oss för att inte ännu öppna servicecentralverksamheten. Våra klienters säkerhet är mycket viktig för oss, berättar chefen för södra serviceområdet, Helena Venetvaara.

– Vi bedömer och följer läget kontinuerligt även tillsammans med kommunerna i huvudstadsregionen, fortsätter Venetvaara.

Servicecentralernas stödda gruppverksamhet har också avbrutits. 

Dagverksamheten för äldre håller stängt

Dagverksamheten för äldre håller stängt fram till den 16 maj. Man har sökt efter alternativa sätt att hålla kontakt för de klienter som mest behöver stöd.

Öppnandet av dagverksamheten bedöms på nytt i början av maj.

Servicecentralerna är öppna mötesplatser för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors. På servicecentralerna kan man bland annat delta i hobbygruppverksamhet, gå på gym eller få servicerådgivning av en socialhandledare.

Dagverksamheten för äldre ordnas för exempelvis hemmaboende personer över 65 år med minnessjukdom. Med dagverksamheten stöds även närståendevårdare för att de ska orka i sin vardag.

Bild: Katja Tähjä