En person ritar.

Servicecentralernas verksamhet öppnas försiktigt från och med den 13 september

Från och med måndagen den 13 september kan klienterna boka tid till socialhandledare för servicerådgivning och handledning. Du bokar tid genom att ringa till socialhandledaren på din servicecentral. I de flesta servicecentralerna är det även återigen möjligt att efter tidsbokning använda klientdatorerna på egen hand. Du bokar en datortid genom att ringa till servicecentralens rådgivning. Tjänsterna är öppna vardagar kl. 8–16.

Alla öppna tjänster, såsom gym, bastur och öppen gruppverksamhet, är stängda fram till den 30 september. Även restaurangerna håller i huvudsak stängt.

– Vi öppnar verksamheten försiktigt och följer med utvecklingen av coronasituationen. Vi förbereder oss redan på att öppna fler tjänster, men ännu kan vi inte ange något exakt datum för när nya tjänster öppnas. Vi informerar skilt om det så fort det är möjligt, säger Helena Venetvaara, chef för serviceområdet.

Den stödda gruppverksamheten utvidgas

Nya stödda grupper öppnas för de klienter som behöver mest stöd. Också i de grupper som redan är i gång kan fler klienter komma med.

Grupperna fokuserar tills vidare på bland annat klienter inom hemvården, närståendevårdare och klienter i närståendevård samt personer som lider av ensamhet och missbruk. Vi bjuder särskilt in de som deltar i grupper att komma med i verksamheten.

Inom alla tjänster följer vi anvisningarna för skydd

Inom all verksamhet på servicecentralerna följer vi gällande anvisningar för skydd. Vi önskar även att klienterna använder ansiktsmask och har god handhygien.

Inom all gruppverksamhet är gruppstorlekarna begränsade, och under gruppträffarna ser deltagarna till att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd.

Kontaktuppgifterna till servicecentralerna finns på stadens webbplats: https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/aldre/centraler/. Närmare information om tjänsterna i din egen servicecentral får du genom att ringa servicecentralens rådgivning.

Bild: Katja Kinnunen