Fyra människor står i ring i en gymnastiksal.

Servicecentren och dagverksamheten fortsätter vara stängda – tjänsterna öppnas stegvis i juni

Servicecentren och dagverksamheten är stängda ytterligare två veckor, fram till 31.5.2021.

 – Antalet coronavirussmittor har sjunkit, men Helsingfors är fortfarande i spridningsskedet av coronaviruset. I den här situationen måste vi upphäva begränsningarna stegvis och med eftertanke. Risken för smitta vid sammankomster är inte förbi och därför kan vi ännu inte öppna tjänsterna i maj, berättar Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster.

Vi diskuterar regelbundet med andra kommuner i huvudstadsregionen om att öppna tjänsterna. Begränsningarna upphävs huvudsakligen i samma takt i huvudstadsregionen.

Vi strävar efter att öppna tjänsterna stegvis i juni

Servicecentren, dagverksamheten och korttidsvården öppnas begränsat och stegvis från och med 1.6. 

– Om coronaläget tillåter öppnar vi tjänster till vissa klienter stegvis och begränsat i juni. Verksamheten i servicecentren kan dock inte öppnas i sin helhet, säger Meripaasi.

– Det är fint att vaccineringen av de äldre har framskridit bra. En del av de äldre har redan fått båda vaccinerna och en del får den andra inom den närmaste framtiden. Det här gör det möjligt för oss att planera ett stegvist öppnande av tjänster för äldre, fortsätter Meripaasi.

Vi berättar närmare om öppnandet av tjänsterna senast i slutet av maj.

– Vi förbereder öppnandet, men vi måste noggrant följa coronaläget och hur det utvecklas. Även vi önskar att vi snart skulle kunna återgå till en mer normal vardag, berättar Meripaasi.

Bild: Oona Kunnasniemi