En blomma och gröna växter.

Social- och hälsovårdstjänster i Helsingfors under kommunsektorns strejk 3-9.5.2022

Strejken är slut och servicen återgår så småningom till det normala.

Vårt mål är att med alla medel trygga åtminstone brådskande och nödvändiga social- och hälsovårdstjänster. Mottagningstider som redan har bokats försöker vi sköta normalt. Vi meddelar separat om din mottagningstid ändras eller avbokas.

Hälsostationer och tandvård

Besök som redan bokats vid hälsostationerna försöker vi sköta normalt. Det är möjligt att vi måste ställa in eller flytta vissa icke-akuta mottagningstider. Vi meddelar separat om din mottagningstid ändras eller avbokas. Du får akut vård oavsett strejken.

På de internmedicinska poliklinikerna utförs inga titthålsundersökningar under strejken. Vi meddelar separat om din mottagningstid ändras eller avbokas.

Vi garanterar akut tandvård. Vi är tvungna att flytta icke-akuta besök eftersom strejken påverkar instrumentvården. Vi meddelar separat om din mottagningstid ändras eller avbokas.

Missbrukartjänster

Det är möjligt att vi måste ställa in eller boka om vissa mottagningstider på rusmedelskliniken. Vi meddelar separat om din mottagningstid ändras eller avbokas.

Familjecentraler 

Familjecentralerna i Östra centrum, Berghäll och Kampen har öppet kl. 7-18. Nordsjö familjecenter är öppet som vanligt. 

Skol- och studenthälsovård

Skol- och studenthälsan är anträffbar och hälsogranskningar görs som vanligt. Hälsovårdaren hämtar eleven/familjen vid skoldörren vid den tidpunkt som slagits fast för mottagningen.

Barnskydd

Strejken påverkar barnskyddets anstaltsvård samt barnskydds- och familjesociala tjänster, exempelvis familjearbetet. Vi meddelar våra kunder separat om ändringar i servicen.

Hemvården

Eventuellt måste vi flytta eller ställa in hembesök. Vi meddelar våra kunder om eventuella ändringar.

Vi säkerställer brådskande och nödvändig vård och omsorg samt måltidstjäster.

Seniorcenter och servicehusen

Kinaborgs seniorcenter är stängt. Kantinerna i Östra centrums och Degerö servicehus är stängda för utomstående. Invånarna får mat, men i menyerna kan det förekomma ändringar. 

Funktionshinderservice

Strejken påverkar boendeservicen och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Vi meddelar våra kunder separat om ändringar i servicen.

Klientavgifter

Det kan uppstå dröjsmål vid behandlingen av klientavgifter samt i kundbetjäningen. Exempelvis rättelse av fakturor, inkomstutredningar samt beslut om nedsättning av eller om att inte debitera klientavgift kan dröja en aning.

Utskrivning av EU-covidintyg

Platsen för att skriva ut EU-covidintyg i kulturcentret Stoa (Åbohusvägen 1) är stängd under strejken. Utskrivningen i centrumbiblioteket Ode (Tölöviksgatan 4) betjänar som vanligt (må, ons–fre kl. 8–16, tisdagar kl. 10–18).

De övriga social- och hälsovårdstjänsterna håller öppet som vanligt. Nyheten uppdateras.

Info om strejkens konsekvenser för HUS service, såsom labb och röntgen samt specialiserad sjukvård
Info om strejkens konsekvenser för stadens övriga tjänster, såsom skolor daghem samt kultur- och fritidstjänster

Bild: Virpi Velin