Hälsostationerna är öppna 1.6–31.8 vardagar kl. 8–16. Ingen kvällsmottagning ordnas under sommaren.

Helsingfors social och hälsovårdstjänster sommaren 2022

Häsostationerna betjänar

Jakobacka, Stensböle, Malmgård och Svedängens hälsostationer är stängda under tiden 27.6 – 31.7.

Under denna tid betjänas

 • kunderna vid Jakobacka hälsostation av Malms hälsostation Talvelavägen 4, tfn 09 310 57702
 • kunderna vid Stensböle hälsostation av Gårdsbacka hälsostation, Köpgränden 3, tfn 09 310 60410
 • kunderna vid Malmgårds hälsostation av Sockenbacka hälsostation, Kånalavägen 6-8 C, tfn 09 310 48300
 • kunderna vid Svedängens hälsostation av Månsas hälsostation, Storkärrskanten 3 A,
  09 310 69100.

Gamlas hälsostation har öppet mån–fre. kl. 8–16, öppen med tidsbeställning också på kvällar.
Gräsvikens hälsostation har öppet mån–tis. och tors–fre. kl. 8–16 och ons. kl. 8–18 under tiden 27.6–31.7.

De övriga hälsostationerna håller öppet vardagar kl. 8– 16 under perioden 27.6-14.8.

Den centraliserade preventivrådgivningen är stängd 11-24 juli, kundbetjäningen sker på de egna hälsostationerna.
Sårmottagningen är stängd 11-31 juli, kundbetjäningen sker på de egna hälsostationerna.
Specialmottagningen för barn stängd 18.7–31.7.
Ögonavbildningen har stängt 11.7-7.8.

Hälsorådgivning för helsingforsare 24/7 på numret 09 310 10023.

Hantering av coronavirussmitta under sommaren

 • Bedöm symtom på webben, Omaolo.fi, boka tid för ett covid-19-test om det behövs.
 • Chatbot hel.fi (livechat vardagar kl. 9-14).
 • Coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 mån–fre. kl. 8– 16.
 • Info om vaccineringar

Jour

Patienter i behov av akut hjälp vårdas på kvällar, under veckoslut och helger vid samjourerna Malm, Mejlans, Jorv och Pejas samt Nya Barnsjukhuset.

 • Ring det avgiftsfria numret 116 117( 24/7) innan du uppsöker jouren.
 • Livshotande situationer – ring 112.

Tandvård

Tandvårdens tidsbokning må–to kl. 7–18 och fr kl. 7–15 på numret 09 310 51400.

Du kan boka tid också i vilket som helst av tandvårdens kontor. Tandvårdschatten fungerar vardagar kl. 8-15 på www.hel.fi/tandvard.

En del tandkliniker har stängt på högsommaren

 • Tandkliniken i Hertonäs strand 13.6– 14.8
 • Jakobacka tandklinik 27.6– 7.8
 • Tandregleringen vid Stengårds tandklinik 18.7– 7.8
 • Tandkliniken vid Stensböle hälsostation 20.6-7.8.
 • Tandkliniken på Gårdsbacka hälsostation 11.7– 24.7
 • Tandkliniken vid Degerö hälsostation 4.7– 10.7
 • Tandkliniken vid Malm hälsostation 7.7-31.7.
 • Tandregleringen vid Malm hälsostation 7.7-7.8.
 • Tandkliniken på Malmgårds hälsostation 4.7– 7.8
 • Tandkliniken vid Månsas hälsostation 4.7-7.8
 • Rönnbacka tandklinik 27.6- 7.8
 • Tandregleringen vid Rönnbacka tandklinik håller stängt 27.6-31.7
 • Tandkliniken vid Sockenbacka hälsostation 27.7– 7.8
 • Porovikens tandklinik 11.7– 7.8
 • Estnäs tandklinik 27.6– 14.8

Vid mun- och tandcentralen, Haartmansgatan 1 D och vid Fiskehamnens tandklinik, Verkstadsgatan 14 A finns tandvårdens jour under hela sommaren. Tidsbokning vardagar maisa.fi eller kl. 7-14 tfn 09 310 51400.

Tandvårdsjour kvällstid, på veckoslut och helger vid Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11.

Tidsbokning må–fr kl. 14-21 och lö–sö kl. 8-21, tfn 09 471 71110.

Nattjouren för munsjukdomar tjänstgör kl. 21–8 vid Tölö sjukhus, Tölögatan 40. Ta kontakt på för-hand, tfn 116 117.

Tandvård

Psykiatri- och missbrukartjänster

Psykiatri- och missbrukarcentralerna i Fiskehamnen, Dal, Malm och Nordsjö har öppet 6 juni - 26 augusti kl. 8-16 bortsett ersättningsvården som öppnar kl. 7 på morgonen.

Fiskehamnens Mieppi stängd 27.6.–31.7. Under tiden är verksamheten flyttad till övriga Mieppi-verksamhetsställen.

Centralen för undersökning och vård av bipolär sjukdom håller stängt 4– 31.7.
Dagavdelningen 10 på Aurora är stängd den 4–28.7.
Dagavdelning 8-1 på Aurora är stängd den 11.7 -7.8.
Gruppterapicentralen håller stängt 4– 31.7.
Den intensiva öppna rehabiliteringen för mentala störningar stängd 27.6-7.8.
Spelklinikens öppenvård stängd 4.7– 17.7.
Programmen för grupprehabilitering för missbrukare K1 och K2 slås samman under tiden 18.7– 28.8. Rehabiliteringsprogram K3 (Mangeln) stängd 11 -31.7.
Villa Sture är stängd 13.7-7.8.

Rådgivningsbyråernas tjänster

Rådgivningsbyråernas telefontjänst betjänar vardagar kl. 8– 12 under perioden 20.6-14.8 på num-ret 09 310 55530.
Rådgivningsbyråns chatt betjänar kl. 10– 12 under tiden 20.6-14.8.
Robottjänsten NeRo betjänar dygnet runt.

Östergatans, Berghälls, Kampens och Nordsjö familjecenter håller öppet vardagar kl. 8–16 under tiden 20.6 -14.8.

Jakobacka rådgivningsbyrå är stängd 27.6 -31.7. Under denna tid betjänar Parkstads rådgivningsbyrå.

Svedängens rådgivningsbyrå är stängd 27.6 -31.7. Under denna tid betjänar Månsas rådgivningsbyrå.

De övriga rådgivningsbyråerna är öppna kl 8-16 under sommaren.

Under perioden 20 juni - 14 augusti betjänar rådgivningen havande mödrar och upp till tvååriga barn samt utför andra nödvändiga kontroller.

Specialtjänster för barnfamiljer

Följande av specialtjänsterna för familjer är stängda 18–31 juli:

• Rådgivningsbyråernas psykologtjänster
• Parterapin
• Familjerådgivningsbyrån
• Logopedi för barn
• Terapeutiska arbetet med spädbarnsfamiljer

Socialtjänster

Vuxensocialarbete, östra

Nordsjö invånarhus har stängt 1.5-8.8.

Invånarhusen i Malm, Rönnbacka, Gårdsbacka och Lassas samt Månsas Bastubar är stängda 3.6–8.8.
Invånarhuset Hanna och Åggelby societetshus är stängda 8 -14.8 Invånarhuset Hanna och Åggelby societetshus håller öppet 13.6 -5.8 kl. 9-16.

Vuxensocialarbete, västra

Den rehabiliterande arbetsverksamheten är stängd 4–31.7
Uusix-verkstäderna (Byholmsgatan 8 och Söderviksgatan 10) har stängt 4–31.7
Baggböle arbetscentral är stängd den 4–31 juli.
Den sociala rehabiliteringen är stängd den 4–31.7.

Vuxensocialarbete, norra

Socialhandledningens VIA-punkter är stängda som följer:

 • Haga 11 -24.7
 • Kampens kapell 20.6–3.7
 • Kvarnbäcken 20.6–3.7 och 18.7–24.7
 • Nordsjö 4-17.7

Boendeinfo-chatt stängd 23.6-31.7

Utredningen av arbetsförmåga håller stängt 4-31.7.

Arbets- och dagverksamhet för handikappade

Följade verksamhetsställen är stängda under tiden 4-31 juli.

 • Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscenter
 • Verksamhetsstället Cäpsä
 • Verksamhetsstället i Tölö
 • Verksamhetsstället i Vallgård
 • Fiskehamnens verksamhetscenter
 • Verksamhetscentret i Böle
 • Verksamhetscentret Polku
 • Verksamhetscentret Sofielund
 • Verksamhetscentret Tanhua

Vid behov ordnas verksamhet i lokalerna vid Fiskehamnens verksamhetscenter.

Kliniken för utvecklingsstörningar har stängt 4-31.7.2022.

Studenthälsovården

Studenthälsovården betjänar i nästan alla läroinrättingar fram till midsommar 2022. Sjukvårdarna nås bäst per telefon eller via e-tjänsterna. Dessutom kan man be om att bli kontaktad i Wilma eller per e-post.

Studenthälsovårdens centraliserade tjänster är öppen hela sommaren på Mechelingatan 46 A, vån. 4. Tidsbokning tfn 040 6624166. Servicen är avsedd för studenter, ungdomar och även för dem som inte har studieplats eller jobb.

Den centraliserade vaccineringen och utredningen av smittsamma sjukdomar på Mechelingatan, endast med tidsbokning 13.6 –7.8.2022. Upplysningar på numret 050 310 5547.

Servicecentralerna

Servicecentralerna betjänar även på sommaren. Kolla sommarens evenemang vid servicecentralerna eller på deras webbplatser: Servicecentralverksamhet

Höstvägens servicecentral har stängt p.g.a. golvreparation 20.6–31.7. Endast servicecentralens stödgrupper är igång.
Servicecentralen i Munksnäs servicehus (Bredviksvägen 30) håller öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 6.6-28.8.
Kampens servicecentral (Salomonsgatan 21 B) håller öppet vardagar kl. 8–16 under perioden 30.5–28.8.
Servicecentralen vid Kinaborgs seniorcenter (Kinaborgsgatan 9) har öppet kl. 9-15 24.6.–26.6 och i juli öppet mån–fre. kl. 8– 16, lö-sö stängt.
Forsby mångsidiga servicecentral (Kottbyvägen 11) är öppen må– fr 8–15.30 under perioden 6.6–30.8.
Tölö servicecentral (Tölögatan 33) är öppen må– fr 8–15.30 under perioden 6.6–30.8.
Tölö dagverksamhet (Tölögatan 33) håller stängt 6.6-3.7.
Dagverksamheten Ilon Pilke är på adressen Tölögatan 33 under tiden 6.6-3.7.
Dagverksamheten Ilon Pilke är stängd den 4–31 juli.

Seniorcenter

Korttidsvården är centrerad under sommaren. Fråga mer om den centraliserade verksamheten av den anställda som har hand om dina ärenden vid social- och hälsovårdssektorn.

Poliklinikerna

Geriatriska polikliniken, mottagning och demenssamrodning, (Sturegatan 8) stängd 11.7–24.7.

Palliativa polikliniken (Storkärrs sjukhus, Storkärrskanten 3 B) har stängt 24.6–10.7. Patienterna kan kontakta hemsjukhuset i deras eget distrikt vid behov.

Utbildningsplaneringens telefontjänst tar emot samtal vardagar kl. 9- 12 under perioden
20.6-19.8.

Frontveteraner

Byrån för frontveteranrehabilitering (Läkaregatan 8, byggnad 4) ständ 18 juli -7 augusti.
Tjänster som stödjer frontveteraners möjlighet att bo kvar hemma (Mannerheimvägen 168 b ) har stängt 27 juni - 17 juli.

Bild: Helsingfors stads bildbank / Monica Gorbatow

Nyheten uppdaterad 16.6.2022 med information om sommaren 2022.