Stödd sysselsättning.

Tjänsten för stödd sysselsättning i Helsingfors belönades med ett pris av det internationella Zero Project

Tjänsten för stödd sysselsättning i Helsingfors fick priset Innovative Practice/Policy för året 2021 av Zero Project. Zero Project har som uppgift att främja förverkligande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I nätverket fungerar över 5 000 experter i 150 länder. Det nu givna priset förutsatte att man kommer igenom en flerfasig urvalsprocess med experter.

"Det känns väldigt fint att tjänstens 25 år långa arbete för att främja sysselsättande av personer med funktionsnedsättning får ett så här fint internationellt erkännande. Rätten att arbeta och få lön för arbetet tillhör alla", säger ledande arbetstränaren Sami Niemi-Ruuth.

"Det här priset tillhör förutom det nuvarande teamet för stödd sysselsättning även till alla som för sin del har varit med och främja arbetet – modiga och fördomsfria arbetsgivare, organisationer och nätverkspartners, smarta beslutsfattare, före detta och nuvarande arbetstränare – och framför allt – våra klienter", gläder sig Niemi-Ruuth.

Gratulerar för priset!

Bild: Hannaleena Luoma