Svara på kundenkäten om tandvården vid Helsingfors stad och påverka!

Vad fungerar bra inom tandvården vid Helsingfors stad? Vilka saker borde förbättras? Berätta om dina erfarenheter i enkäten och bidra till utvecklingen av ännu högklassigare tandvård för Helsingforsbor.

Vi vill gärna höra just din åsikt! Det tar endast fem minuter att svara. Svarstiden går ut den 26 augusti 2022. Du kan svara på kundenkäten här: https://response.questback.com/helsote/hammashoidonasiakaskysely

Vi utvecklar tandvården med hjälp av en enkätundersökning och intervjuer

Tandvårdsenkäten ingår i en större undersökning om tandvårdens tjänster och utvecklingen av dem inom social- och hälsovårdssektorn vid Helsingfors stad. Svaren analyseras och rapporteras så att enskilda personer inte kan identifieras. Materialet behandlas av de utvecklingsexperter från social- och hälsovårdssektorn vid Helsingfors stad som arbetar med projektet.

Utöver enkäten söker vi personer till en intervjuundersökning. Om du är vill berätta om dina erfarenheter av och åsikter om tandvården i en timmeslång intervju, kontakta oss (katri.saukkonen @hel.fi) med ett meddelande med rubriken ”Deltagande i intervju om tandvården”.

Bild: Virpi Velin