Äldre man överräcker sitt identitsbevis till vaccineraren.

Tidsbokningen öppen för coronavaccinets tredje dos till personer som fyllt 60 år och dem som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom

Coronavaccinets tredje dos ges nu till personer som fyllt 60 år och grupper som på grund av sjukdom löper risk för svår coronavirussjukdom (riskgrupp 1 och 2). Man kan boka tid på adressen coronavaccination.hel.fi eller på tfn 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16). Man måste boka tid till coronavaccinets tredje dos.

Även de som bor på institutioner och vårdhem får en tredje vaccindos. De vaccineras på plats.

Den tredje vaccindosen kan ges tidigast sex månader efter den andra vaccindosen. Boka alltså tid för den tredje vaccindosen när det har gått minst sex månader sedan den andra vaccindosen.

Till exempel inleddes vaccinationen av 80–84-åringar i Helsingfors den 8 februari 2021. Vaccineringen med den tredje dosen inleds den 3 november 2021 för den här åldersgruppen.

Vaccinationspunkterna har längre öppettider från och med den 1 november

De centraliserade vaccinationspunkterna har öppet må–to kl. 8.15–18 samt fr kl. 8.15–16 från och med den 1 november. De centraliserade vaccinationspunkterna ligger i Gamlas, Kvarnbacken och Malm samt på Busholmen. Alla vaccinationspunkterna och deras öppettider finns på adressen hel.fi/vaccinationen.

Även influensavaccinationerna inleds snart

Influensavaccinationerna inleds den 1 november. Influensavaccinationen är avgiftsfri för personer som tillhör riskgrupper samt deras närmaste krets. Riskgrupperna samt definitionen på den närmaste kretsen ser man här. Man måste boka tid till influensavaccinationen. Det snabbaste sättet att boka tid är på adressen influensavaccination.hel.fi. Du kan också boka tid genom att ringa telefonnumret 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16).

Om man vill kan man få vaccin mot säsongsinfluensa och coronavaccinets tredje dos vid samma besök, förutsatt att det har gått sex månader sedan man fick den andra dosen av coronavaccinet och man tillhör grupperna som nu får tredje dosen. Då räcker det att man bokar tid till influensavaccinationen. Man behöver alltså inte boka en egen tid för coronavaccinationen. Influensa- och coronavaccinationerna ges på samma vaccinationspunkter.

Rusning i telefonbokningen

Det är rusning i telefonbokningen för corona- och influensavaccinationerna. Därför rekommenderar vi att du bokar tid till den tredje coronavaccinationen och influensavaccinationen på nätet på adressen coronavaccination.hel.fi samt influensavaccination.hel.fi.

Mer information

Bild: Virpi Velin