Vaccinerare räcker över ett papper åt en kvinna.

Utskriftstjänsten för coronaintyg flyttar till vaccinationspunkterna

Tjänsten för utskrivning av coronaintyg flyttar från Ode och Östra centrum till vaccinationspunkterna på Busholmen och i Malm 1 juli 2022. Tjänsten innebär att du kan skriva ut EU:s coronaintyg.

Tjänsten är öppen vid vaccinationspunkterna på Busholmen (Stillahavsgatan 6) och i Malm (Gamla Helsingevägen 5) må, ons, fre kl. 8-16 och ti kl. 10-18.

Utskrivningstjänsten finns vid vaccinationspunkternas huvudentré. Personalen handleder dem som besöker vaccinationspunkterna.

Tjänsten är avsedd för helsingforsare som saknar nätbankskoder eller vars uppgifter på Mina Kanta-sidorna är bristfälliga och för personer som fått vaccin mot covid-19 utomlands.

Om du har nätbankskoder och uppgifterna på Mina Kanta-sidorna är rätt kan du själv skriva ut ett coronaintyg på vilket som helst av Helsingfors bibliotek.

Läs mer

EU:s coronaintyg fås från Mina Kanta-sidorna

Coronavaccination för Helsingforsbor

Bild: Virpi Velin