En hälsovårdare som vaccinerar en person som ska vaccineras.

Vaccinationerna av 85-åringar och deras närståendevårdare har inletts

Vaccinationerna av personer som fyller 85 år i år och deras närståendevårdare har inletts i Helsingfors. Det har reserverats över 4 000 vaccineringstider. I Helsingfors finns cirka 14 000 personer som är 85 år eller äldre. Cirka 3 000 av dem har redan vaccinerats i samband med att boende inom omsorgen vaccinerades.

I Helsingfors har alla vaccin använts utan dröjsmål allteftersom de kommit in. Den här veckan får Helsingfors cirka 6 000 vaccin. Majoriteten av dessa används som boosterdoser. Den här veckan går cirka 2 500 vaccindoser till att vaccinera äldre personer. Den här veckans vaccinationstider har redan reserverats, men man kan reservera tid till kommande veckor.

I Helsingfors har drygt hälften av personalen inom hälsovården som arbetar med coronaviruset fått den första vaccindosen. Vaccinationerna fortsätter även inom de äldres omsorgstjänster samt för hemvårdens och hemsjukhusets personal. Alla de inneboende äldre klienter som vårdas dygnet runt och som velat ha vaccinet har redan fått sin första vaccindos. I slutet av förra veckan kunde man redan erbjuda vaccinet till några hundra personer i gruppen 85 år fyllda både inom hemvården och på stadens vaccinationsställen.

Till näst kommer man att bjuda personer i åldern 80–84 år och deras närståendevårdare att vaccinera sig. Om AstraZenecas vaccin rekommenderas för äldre personer också på nationell nivå kommer de enligt nuvarande uppskattningar att bjudas in till vaccination vecka 7. Man vet inte ännu exakt hur många vaccindoser som kommer att vara tillgängliga. 80–84-åringarna kommer att informeras separat när de kan reservera tid till vaccination.

Telefontidsbeställningen har ännu utgående samtal i kö

Tidsbeställning per telefon har som väntat varit det populäraste sättet att beställa tid när det blivit de äldres tur att vaccineras. I tidsbeställningen erbjuds återuppringning, alltså att alla som ringt blir uppringda. Under veckoslutet har man arbetat igenom tidsbeställningens samtalsköer. Det finns fortfarande cirka 1 000 samtal i återuppringningskön.

”Dröjsmålet i återuppringningarna år beklagligt, fastän alla som ringt till tidsbeställningen kommer att ringas upp och erbjudas en vaccinationstid. Vi beklagar att man i värsta fall kan hamna vänta i upp till fem dagar på uppringning. En tillräcklig tidsbeställningstjänst är viktig, och det här kommer vi att säkerställa tillsammans med vår samarbetspartner som sköter telefontjänsten”, säger direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster Leena Turpeinen.

Tidsbeställningen har också tagit emot samtal av personer som inte hör till den grupp som vaccineras nu. ”Fastän vi alla väntar otåligt på vår tur att vaccineras så måste man ännu vänta om man inte står i tur. Vi kommer att informera i stor utsträckning när nya grupper bjuds in till vaccination. Alla 70 år fyllda och äldre kommer att få information hem på posten när det är deras tur”, tillägger Turpeinen.

Förberedelser på omfattande vaccinationer i Helsingfors

I Helsingfors har man för tillfället förberett sig på att vaccinera 30 000 personer i veckan. Helsingfors har fått cirka 4 000–6 000 vaccin i veckan, och majoriteten av dem används för tillfället som boosterdoser. I Helsingfors inleddes vaccinationen 28.12 alltså så fort vaccinet blev tillgängligt.

Ytterligare information finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Bild: Helsingfors stads Social- och hälsovård