Vaccination ges.

Vaccinationerna fortsätter inom hälsovården och omsorgen i Helsingfors

Coronavaccinationerna fortsätter i Helsingfors för tredje veckan. Under de två första veckorna vaccinerade Helsingfors stad knappt 3 000 anställda inom hälsovården och omsorgen samt klienter inom omsorgen.

Den här veckan ges cirka 3 000 vacciner, alltså det antal som finns tillgängligt.

Den här veckan ges vacciner bland annat på cirka 30 vårdhem, vilket omfattar både stadens egna och privata aktörers vårdhem. Vaccineringen av personalen inom den privata hälsovården och omsorgen har också inletts.

”Enligt nuvarande uppskattningar lär januari gå till att vaccinera personalen som arbetar med corona, personalen och boende inom omsorgen samt annan personal inom social- och hälsovården som räknas som kritisk. Därefter börjar vi vaccinera äldre personer och personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig form av coronavirussmitta”, berättar Leena Turpeinen, direktör för Helsingfors hälsovårds- och missbrukartjänster.

”Även om vaccinationerna har inletts inom omsorgen så vidtar vi fortfarande omsorgsfulla skyddsåtgärder inom omsorgstjänsterna. Tyvärr påverkar vaccinationerna inte ännu besöksbegränsningarna”, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

Ytterligare information om coronavaccinationer i Helsingfors: coronavaccination.hel.fi

Bild: Helsingfors stads social- och hälsovård