En man talar i telefon ute

Vaccinationsbedrägerier i Helsingfors

Staden har fått uppgifter om enstaka fall där kommuninvånarna har fått sms eller samtal där de erbjuds tider till falska coronavirusvaccinationer.

Coronavacciner ges i Helsingfors huvudsakligen vid centraliserade vaccinationspunkter. När man står i tur att få vaccinet kan man boka tid endast på koronarokotusaika.fi/sv eller genom att ringa tidsbeställningsnumret. För närvarande kan man inte beställa tid på något annat sätt. Man får ett sms över en bekräftad vaccinationstid.

– De här är mycket tråkiga fall och vi har varit i kontakt med polisen om dem. 

Helsingforsbor kan t.ex. inte beställa vaccinationstider per sms, berättar chefsläkaren för hälsostationerna Timo Lukkarinen.

Vacciner ges enligt den nationella vaccinationsordningen.

– Det är inte möjligt att komma förbi kön och vaccinerna är avgiftsfria för alla Helsingforsbor, fortsätter Lukkarinen.

Om du misstänker att du har fått ett falskt samtal, kontakta polisen

Om du misstänker att du har fått ett falskt samtal eller sms, eller blivit erbjuden en vaccinationstid någon annan väg, ska du kontakta polisen.

– Om erbjudandet av vaccin eller tidsbeställningen verkar falskt, lönar det sig att anmäla det till polisen t.ex. som ett nättips. På det här sättet blir polisen medveten om fallen, berättar polisens kommunikationsteam.

– Det lönar sig att göra en brottsanmälan om någon låtsas vara sjukskötare, kommer in i hemmet och stjäl egendom (t.ex. pengar). Vid nödfall ska man ringa 112, påminner polisens kommunikationsteam.

Uppgifter om Helsingforsbornas vaccinationer finns på stadens webbplats 

Staden informerar om vaccinationerna i flera kanaler. Kommunikationen riktas alltid till den grupp som står i tur att få vaccinet.

 – Vi har t.ex. skickat ett meddelande per post till de som i år fyller 85 år eller är äldre än det för att berätta mer om vaccinationen. Vi skickar meddelandet per post också till 80–84-åringar, som nu står i tur att vaccineras, berättar Lukkarinen.

Förutom klientbreven ges information om vaccinationerna också på webbplatsen coronavaccination.hel.fi och stadens sociala mediekanaler. Vi publicerar också tidningsannonser om vaccinationerna.

Vi ringer tillbaka om tidsbeställningarna för coronavaccinet från tidsbeställningsnumret 09 310 46300.

Du kan lämna ett tips till polisen på https://poliisi.fi/sv/nattips.

Ytterligare information om att göra en brottsanmälan hittar du på polisens webbplats.

Bild: Sakari Röyskö