Kvinna som väntar på de som ska vaccineras vid Mässcentrumet.

Vaccinering mot coronaviruset börjar för personer i åldern 55–64 år som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom

Måndagen den 22 februari påbörjas tidsbokningen för vaccinering av Helsingforsbor som i år fyller 55–64 år (födda 1957–1966) med sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för svår coronavirussjukdom.

Snabbaste sättet att boka tid till vaccinationen är via webbplatsen coronavaccination.hel.fi. Du kan också boka tid genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300 (öppet vardagar kl. 8–18). Telefontjänsten använder en återuppringningstjänst, där alla samtal registreras och alla som ringer blir uppringda.

Sjukdomar eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom är:

– organtransplantation eller stamcellstransplantation
– cancersjukdom under aktiv behandling
– svår störning i immunförsvaret
– svår kronisk njursjukdom
– svår kronisk lungsjukdom
– läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes
– Downs syndrom (vuxna)

Närmare information om sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom och de grupper som nu vaccineras finns på adressen coronavaccination.hel.fi.

Man använder AstraZenecas vaccin, som enligt nationella riktlinjer riktas till vaccinering av personer under 70 år. I Helsingfors finns under nästa vecka cirka 4 000 doser av AstraZenecas vaccin tillgängliga. I början av förra veckan påbörjades vaccineringen av 65–69-åringar (födda åren 1952–1956) som på grund av sjukdomar eller tillstånd löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom.

Vaccinationen ges i två doser. Enligt THL:s rekommendationer ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Tidpunkt för den andra vaccinationen fås i samband med den första vaccinationen. Personer som redan har varit smittade av coronaviruset rekommenderas vaccination sex månader efter att symtomen började eller smittan konstaterades.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationsenheter.

Vid vaccinationsenheten kontrolleras rätten till vaccin i Kanta-tjänsten eller Helsingfors stads patientuppgiftssystem. Om en person som kommer för att vaccineras inte är klient inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor på grund av sin sjukdom eller man inte får tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds sjukdomen eller tillståndet som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom styrkas på ett annat sätt, exempelvis med en journalkopia.

Bild: Helsingfors stads materialbank / Virpi Velin