En signalbild som visar vägen till vaccineringen och har texten rokotus, vaccinering, vaccination.

Vaccinering mot coronaviruset inleds för 70–74-åriga Helsingforsbor

Nästa grupp som står på tur för vaccinering mot coronaviruset är Helsingforsbor som i år fyller 70–74 år, det vill säga de som är födda åren 1947–1951. Vaccination erbjuds även deras närståendevårdare som har ett beslut om stöd för närståendevård.

Tidsbokningen för vaccination öppnar tisdagen den 9 mars. Man kan boka tid till vaccinationen via webbplatsen coronavaccination.hel.fi eller genom att ringa tidsbokningens telefonnummer 09 310 46300. Tidsbokningens telefonnummer är öppet vardagar kl. 8–18. På webben kan du boka tid från och med måndag kväll. Närståendevårdare kan endast boka tid till vaccination via telefon.

Till 70–74-åringar som nu står på tur för vaccinering skickas ett separat brev om vaccination som kommer fram under nästa vecka.

Vaccinering sker vid Busholmens, Mässcentrums, Malms och Kvarnbäckens vaccinationspunkter.

Vaccinationerna fortskrider allteftersom vaccindoser fås in

I Helsingfors utförs vaccinationer utan fördröjning allteftersom man får in vaccin. Vaccinationsordningen baseras på nationella rekommendationer.

Vaccineringen av personer som är 75 år och äldre fortsätter. Redan 97 procent av Helsingforsborna som är 85 år och äldre har fått sin första vaccindos. Andelen vaccinerade bland 80–84-åringarna är 78 procent och bland 75–79-åringar 19 procent. 

Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster, är mycket glad över den stora ökande vaccinationstäckningen bland äldre.

 Hoppas att vaccinationstäckningen blir stor även i de yngre åldersgrupperna när vaccineringen av dem börjar. Vi blir av med coronavirusepidemin först när merparten av befolkningen har vaccinerats, säger Turpeinen.

 Om man ännu inte har vaccinerat sig kan de som i år fyller 75 år eller mer samt deras närståendevårdare fortfarande boka tid för vaccination. Vi har även personligen ringt dem som fyllt 80 år. Vi kommer också att ringa alla 75-åringar och äldre, om de ännu inte har bokat en tid för vaccination, fortsätter Turpeinen. 

Äldre vaccineras med Pfizers vaccin. Vaccinationen ges i två doser. Enligt rekommendationer från Institutet för hälsa och välfärd ges vaccindoserna med 12 veckors mellanrum. Tidpunkt för den andra vaccinationen fås i samband med den första vaccinationen.

Vaccineringen av personer som tillhör en riskgrupp på grund av sjukdom utökas nästa vecka

Nästa vecka påbörjas även vaccineringen av Helsingforsbor under 55 år som på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom. Information om öppnandet av tidsbokningen och precisering av åldersgruppen meddelas separat.

Vaccineringen av 55–69-åringar som på grund av sjukdom löper mycket kraftig risk för svår coronavirussjukdom fortsätter. 

Även vaccineringen av social- och hälsovårdspersonal som arbetar med corona samt personal inom äldreomsorgen fortsätter.

AstraZenecas vaccin används för personer under 70 år enligt nationella rekommendationer.   

Läs mer om vaccinationer mot coronaviruset på coronavaccination.hel.fi.

Bild: Virpi Velin