Kvinna som blir vaccinerad vid Malms vaccinationspunkt.

Vaccineringarna av Helsingforsbor som är 85 år gamla eller äldre börjar

Vaccineringarna av Helsingforsbor som i år fyller 85 år eller är äldre än det samt deras närståendevårdare börjar måndagen den 1.2. De som är födda 1936 eller tidigare kan boka coronavaccinationstid på coronavaccination.hel.fi eller genom att ringa 09 310 46300. Tidsbeställningsnumret är öppet vardagar kl. 8–18. Tidsbokningen öppnar idag.

Den elektroniska tidsbeställningen är gemensam för alla kommuner i Nyland och den har genomförts av HUS. På tisdagen 26.1 visade tidsbokningssystemet till vissa användare att alla vaccinationstider i Helsingfors skulle ha varit bokade. Det var fråga om ett tekniskt fel som nu har åtgärdats. Vi beklagar felet.

Närståendevårdare kan för närvarande beställa tid endast genom att ringa tidsbeställningsnumret.

Vacciner ges i början med tidsbeställning på Busholmen, i Malm och Kvarnbäcken. Man får svar på ytterligare frågor om vaccinationspunkterna och andra frågor gällande vaccinet på coronavaccination.hel.fi.

”Vi följer den nationella strategin i vaccinationsordningen. Förutom de som är födda 1936 eller tidigare står även närståendevårdare med ett beslut om stödet för närståendevård i tur att få vaccinet”, berättar chefsläkaren för hälsostationerna Timo Lukkarinen.

”Vi börjar vaccineringarna vid tre vaccinationspunkter, och en fjärde öppnas senare. Kapaciteten för tidsbeställningen per telefon är stor, men särskilt i början uppmanar vi till återhållsamhet. Vi önskar också att de som inte står i tur att vaccineras ännu inte ringer utan orkar vänta på sin tur”, fortsätter Lukkarinen.

Nästa vecka vaccineras dryga 2 000 äldre

Det finns dryga 2 000 vacciner tillgängliga för veckan som börjar 1.2. Det finns ca 14 000 Helsingforsbor som är födda 1936 eller tidigare.

”För närvarande finns det ganska få vacciner tillgängliga. Vi vaccinerar i den takt nya vaccinerar fås. Vi har ännu inte exakta uppgifter om hur mycket vacciner som fås och hur snabbt vacciner kan ges i fortsättningen. Det här påverkas mycket av försäljningstillståndet för AstraZenecas vaccin, som beräknas komma i slutet av denna vecka”, berättar direktören för hälsovårds- och missbrukartjänster Leena Turpeinen.

De äldre får hem ett meddelande om vaccinationerna. Meddelandet skickas antingen i slutet av den här veckan eller i början av nästa vecka till de som fyllt 85 år eller är äldre än det. Till de Helsingforsbor som har fyllt 70 år skickas meddelandet allt efter att de står i tur att få vaccinet. Avsikten är också att ringa de äldsta Helsingforsborna. Syftet är att också via den kanalen nå de äldsta medborgarna i så stor omfattning som möjligt.

Hemvårdens klienter får information om vaccineringen av hemvårdspersonalen

Som klient hos hemvården får man information om vaccinationerna av hemvårdspersonalen. Beroende på situationen kommer klienterna att erbjudas vaccination vid en vaccinationspunkt eller hemma. Boende på servicehus vaccineras även på plats. Det lönar sig för dem att kontrollera med personalen om de tillhör dem som vaccineras vid servicehuset.

Mer information: Coronavaccination av Helsingforsbor som är 85 år gamla eller äldre börjar – information och anvisningar om vaccinationerna (pdf, finska och svenska)

Bild: Helsingfors social- och hälsovårdssektor

På tisdagen 26.1 visade tidsbokningssystemet till vissa användare att alla vaccinationstider i Helsingfors skulle ha varit bokade. Det var fråga om ett tekniskt fel som nu har åtgärdats. Vi beklagar felet.

Nyheten har uppdaterats 27.1 kl. 9.30 med texten om felet i tidsbokningssystemet.