Vaccinerare pratar med en person som blir vaccinerad.

Verksamheten av vårdpersonalen som ansvarar för coronavaccineringarna belönades som Finlands bästa kundgärning

Verksamheten av vårdpersonalen som ansvarar för kommunernas och städernas coronavaccineringar belönades som Finlands bästa kundgärning  i samband med evenemanget Global CX Day 2021 tisdagen 5.10. 

Finska experter inom klientupplevelse föreslog att årets bästa kundgärning skulle vara hälsovårdens vårdpersonal i Finlands kommuner och städer. Priset gavs till dem för organiseringen och genomförandet av coronavaccineringarna som en samhälleligt betydande och klientinriktad service.  

”Hälsovårdens vårdpersonal inom kommunerna och städerna har under denna avvikande tid varit tvungna att organisera och genomföra utdelningen av coronavaccinerna till finska medborgare med en tidtabell och i en omfattning som aldrig tidigare har skådats. Trots den svåra uppgiften lyckades de väldigt smidigt och effektivt med denna ovanliga och krävande uppgift, samtidigt som de lyckades hålla hela vaccineringsprocessen utmärkt från klientupplevelsen till själva ingreppet. Tack vare dem har redan ca 7,5 miljoner doser vaccin givits till oss finländare. Vi vill tacka hälsovårdspersonalen i de finska kommunerna och städerna”, var grunderna för utdelningen av priset.  

Priset mottogs för hela vårdpersonalen av överskötarna Tiia Järvenpää och Mia Rönnfrån Helsingfors stad.  

”Det här är ett värdefullt erkännande för organiseringen av coronavaccineringarna i Finland och Helsingfors. Tusentals experter inom vårdarbetet och andra områden deltog i organiseringen av coronavaccineringarna. Jag vill för min del också tacka alla som deltagit i detta värdefulla arbete i samtliga kommuner i Finland. Med hjälp av coronavaccinerna är vi på väg mot en normal vardag. Jag vill även samband med detta uppmuntra de som ännu inte har tagit vaccinet att låta vaccinera sig”, påminner överskötare Tiia Järvenpääfrån Helsingfors stad.  

”Vi har i Helsingfors strävat efter att det ska vara lätt och smidigt att ta vaccinet och att vaccineringen också sker effektivt. Denna uppvaktning visar att vi har lyckats ordna coronavaccineringarna klientinriktat både här i Helsingfors och i hela landet”, konstaterar överskötare Mia Rönn från Helsingfors stad.  

Evenemanget Global CX Day 2021 är en del av den internationella kundupplevelsedagen som i år firades för den nionde gången. Under festdagen vill man lyfta fram företag, samfund och arbetstagare som erbjuder oförglömliga erfarenheter för sina kunder.   

Läs mer 

Global CX Day 2021 - cxday2021.com (på engelska)
Coronavirusvaccination av Helsingforsbor - coronavaccination.hel.fi. 

Bild: Virpi Velin