Ungdomsstation soffor.

Vid Ungdomsstationen koncentrerar vi oss på att hjälpa unga som lider av medelsvår psykisk ohälsa och svåra missbruksproblem

I fortsättningen behöver du en serviceremiss för ärenden med psykisk ohälsa

Från och med den 1 augusti 2022 riktar vi tjänsterna vid Ungdomsstationen till 13–23-åriga Helsingforsbor som lider av medelsvår psykisk ohälsa eller svåra missbruksproblem. I fortsättningen behöver du en remiss till Ungdomsstationen.

Du kan be om en serviceremiss till missbrukar- och mentalvårdstjänsterna vid din skola, inom studerandehälsovården eller vid hälsostationen. Om du är klient inom barnskyddet, kan din egen socialarbetare skriva en remiss.

Även lågtröskelservicestället för psykisk ohälsa Mieppi kan skriva dig en serviceremiss. Vid Mieppi får du samtala med yrkesutbildade personer inom mentalvården under ett personligt möte eller på distans.

Efter bedömningen hänvisar vi dig till lämpliga tjänster

Om du har besökt Ungdomsstationen utan remiss tidigare eller om du har fått en remiss före augusti, bedömer vi ditt stödbehov. Vid lindrig psykisk ohälsa kan närtjänsterna, såsom studerandevården, vara rätt plats för dig. Efter bedömningen kontaktar vi dig direkt och berättar var ditt klientskap inleds.

Om du behöver hjälp brådskande före hänvisningen, ska du kontakta hälsovården vid din skola eller läroanstalt, en hälsostation eller akutmottagningen.

Om du eller din närstående har frågor kring ungas mentala hälsa och missbruk, kan du ringa Ungdomsstationens rådgivningsnummer. Telefontjänsten är öppen för alla på vardagar kl. 9–15. Rådgivningsnumret är 040 688 33 77.

Missbruksmottagningen betjänar fortfarande vid Ungdomsstationen

Du kan komma till Ungdomsstationens missbruksmottagning utan tidsbokning på tisdagar och torsdagar kl. 12–13. Adressen är Broholmsgatan 4, våning 6. Vi hjälper unga vuxna med rusmedelsrelaterade ärenden också vid Helsingfors stads missbrukarpolikliniker.

Bild: Virpi Velin