Barnatillsyningsmännens walk in-tjänst hjälper i underhållsfrågor

Helsingfors stad erbjuder betjäning i underhållsärenden hos barnatillsyningsmännen genom en walk in -tjänst utan tidsbokning. Hit kan föräldrarna till barn i Helsingfors tillsammans komma för att förlänga eller ändra ett underhållsavtal eller underhållsbeslut avseende barn.

Observera att båda föräldrarna ska komma samtidigt. Tjänsten är endast avsedd för underhållsärenden, övriga avtalsärenden sköts efter tidsbeställning.

Walk in-tjänsten är öppen tisdagar kl. 9–11, könummer delas ut från och med kl. 8.30. Tjänsten finns på Helsingfors stads kontor för familjerättsliga ärenden på Estnäsgatan 2, 4 vån.

Anvisningar för klienter som kommer till walk in-tjänsten

Förbered er inför besöket genom att fylla i blanketten för utredning av tillgångar och förhandsuppgiftsblanketten för walk in-tjänsten, som finns på vår webbplats. Ta också med verifikat över inkomster och boendekostnader.

Om tidigare avtal gällande barnet har ingåtts någon annanstans än i Helsingfors eller om föräldrarna har ett beslut om underhåll från en domstol, ska avtalet eller beslutet tas med.

Avtal kan inte fastställas utan ifyllda blanketter och nödvändiga verifikat. Blanketterna kan tas med i elektronisk form eller färdigt ifyllda.

Vi betjänar klienterna efter könummer. Anmäl er hos receptionisten när ni kommer och fyll vid behov i förhandsuppgiftsblanketten. Därefter får ni ett könummer av receptionisten. Om ni inte har fyllt i blanketten för utredning av tillgångar på förhand kan ni fylla i den medan ni väntar på er tur.

Tiden för mötet är högst 30 minuter. Om tiden inte räcker eller om ett avtal inte kan fastställas på grund av brister i utredningarna uppmanas klienten att boka en tid via den centraliserade tidsbokningen.

Se även vår Facebook-sida: Helsingin perheoikeudelliset asiat