Suoraan sisältöön

Neuvonta ja ohjaus

Vammaispalvelujen sosiaalityön toimipisteiden työntekijät yhdessä asiakkaiden kanssa selvittävät palvelutarpeen ja arvioinnin perusteella tehdään palvelusuunnitelma.

Vammaispalvelut koronatilanteessa

Työ- ja päivätoiminta 

Kaupungin omat työ- ja päivätoiminnan yksiköt on toistaiseksi suljettu yhtä yksikköä lukuun ottamatta. Toimintakeskus Tanhuassa järjestetään ehdottoman välttämätön hoito niille lapsuudenkodissaan asuville asiakkaille, joiden vanhemmat eivät pysty hoitoa muulla tavoin järjestämään.

Harkinnanvarainen lyhytaikaishoito ja omaishoidontuen lakisääteinen lomitus
Muuta kuin ehdottoman välttämätöntä lyhytaikaishoitoa suositellaan tartuntavaaran vuoksi välttämään. Kaupungin lyhytaikaishoidon yksiköistä otetaan yhteys perheisiin, joille on sovittu jakso tulossa. Perheiden kanssa keskustellaan riskeistä ja neuvotellaan jakson peruuttamisesta, ellei sen toteuttaminen ole ehdottoman välttämätöntä. Samaa toimintatapaa on suositeltu myös ostopalveluyksiköille. Asiakkaan tai tämän perheenjäsenen ollessa sairaana ei sovittua lyhytaikaishoidon jaksoa saa yksikössä toteuttaa, vaikka kyseessä olisi välttämätön tarve. Tällaisessa tilanteessa pitää olla yhteydessä sosiaalityöntekijään, jotta näihin tarpeisiin voidaan turvallisin keinoin vastata.

Henkilökohtainen apu

Palvelut on turvattava niiden asiakkaiden kohdalla, joille se on välttämätöntä päivittäisten toimintojen ja kotona selviytymisen turvaamiseksi. Välttämättömät kodin ulkopuoliset asioinnit on niin ikään turvattava – huomioiden tietenkin ohjeistukset riskiryhmien osalta. Vapaa-ajan toimintaa voi tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi ulkoilemalla lähiympäristössä, julkisissa paikoissa asiointien sijaan. Asumisyksiköissä asuvien kohdalla asiasta sovitaan asiakkaan ja asumisyksikön henkilöstön kanssa etukäteen. Avustaja ei myöskään saa mennä sisälle asumisyksikköön, vaan odottaa asiakasta yksikön ulkopuolella. Mikäli palveluntuottaja ei pysty toteuttamaan palvelua esimerkiksi karanteenin vuoksi, tulee siitä välittömästi tiedottaa asiakasta ja tämän sosiaalityöntekijää. Tuolloin kaupunki järjestää välttämättömän palvelun asiakkaalle muulla tavoin.

Asumispalvelut
Asumisyksiköissä kaikki vierailut on kielletty. Mikäli asukas tarvitsee henkilökohtaista apua vaikkapa ulkoiluun, on siitä sovittava etukäteen asiakkaan ja yksikön henkilökunnan kanssa riskit huomioiden. Vierailukielto koskee myös henkilökohtaista apua, eli avustajan on odotettava yksikön ulkopuolella asiakkaan saapumista sovittuun ulkoiluun. Asiakas tai omainen voi olla yhteydessä omaan työntekijään, sosiaalihuollon koronaneuvontanumeroon tai sosiaalipäivystykseen ilta- ja yöaikaan tilanteessa, jolloin hän ei voi jatkaa asumista kotona eikä ole sairaalahoidon tarvetta eikä kotiin voida järjestää palvelua. Myös muissa kriisitilanteissa asiakas tai omainen voi olla yhteydessä, jos asiakkaan kotona asuminen ei ole mahdollista.

Yhteystiedot

Voitte myös jättää soittopyynnön toimistosihteerille ma–pe klo 8.15–16 p. 09 3102 3100.
Sosiaalineuvonta arkisin klo 9.00–16.00 p. 09 310 44400, chatissa 23.3. alkaen klo 9.00–16.00
Virka-ajan ulkopuolella yhteys sosiaalipäivystykseen p. 0206 96006 joka päivä ympäri vuorokauden

Muuta apua


JAA
24.03.2020 14:34