Suoraan sisältöön

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työikäistä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan, ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Vaikeavammaisten päivätoiminta on aktivoivaa sekä tavoitteellista kodin ulkopuolella järjestettyä toimintaa. Toiminta tukee itsenäisessä elämässä selviytymistä ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta ja osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Asiakkaaksi päivätoimintaan haetaan oman asuinalueen sosiaalityön kautta.

Kaupungin toimipaikat jossa palvelua on tarjolla

Kaupungin toimipaikan lisäksi palvelua on tarjolla myös ostopalveluyksiköissä.JAA
05.02.2019 13:22