Suoraan sisältöön

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Väliaikainen lakimuutos koronasuojan edellyttämisestä henkilökohtaisessa avussa

Väliaikainen lakimuutos koronasuojan edellyttämisestä henkilökohtaisessa avussa

Tartuntatautilakia on muutettu lisäämällä siihen uusi väliaikainen pykälä 48a ajalle 1.1.2022 - 31.12. 2022, voimaantulon siirtymäaika kestää 31.1.2022 asti.

Lakimuutoksen myötä vakavan koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvaa vammaista henkilöä lähikontaktissa avustavalla henkilökohtaisella avustajalla tulee lähtökohtaisesti olla joko:

  • koronarokotteen antama suoja tai
  • enintään 6 kuukautta aikaisemmin sairastetun ja laboratoriovarmistetun taudin antama suoja COVID-19-tautia vastaan.

Työnantaja voi käyttää avustajana vain erityisestä syystä henkilöä, joka ei näitä edellytyksiä täytä.

Jatkossa henkilökohtaisen avustajan (tai henkilökohtaisen avun työtä hakevan) tulee esittää riskiryhmään kuuluvalle vammaiselle työnantajalleen selvitys COVID-19-tautia vastaan saamastaan suojasta. Työnantaja voi pyytää tautisuojaa koskevat kirjalliset selvitykset avustajalta.  Jos työntekijällä ei ole tautisuojaa COVID-19-tautia vastaan, tilanne voi johtaa palkanmaksun keskeytykseen.

Tarkempia tietoja lakimuutokseen liittyvistä menettelyistä löytyy esimerkiksi henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto Heta ry:n verkkosivuilta.

Henkilökohtaisen avun palveluseteliyritykset huolehtivat omien työntekijöidensä COVID-19-suojasta. Avustettavan henkilön on tällöin tarpeen antaa palveluntuottajalle selvitys siitä, kuuluuko hän vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.


Henkilökohtaisen avun työnantajamallissa vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajan työnantajana ja työnjohtajana. Vaikeavammainen työnantaja valitsee ja palkkaa itselleen avustajan. Työnantaja tekee avustajan kanssa työsopimuksen, jossa määritellään työtehtävät, työaika ja muut työsuhteen ehdot.

Työnantajan ja avustajan välinen työsopimus perustuu sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen henkilökohtaisen avun määrästä ja mahdollisista työaikakorvauksista. Henkilökohtainen avustaja on työsopimuslain mukaisessa työsuhteessa vaikeavammaiseen henkilöön, ei kuntaan. Kunta maksaa avustajan palkan sijaismaksajapalvelun avulla työnantajan puolesta tämän ilmoittamien tietojen perusteella. 

Syksyn 2019 aikana sijaismaksajapalvelussa siirrytään SuoraTyö-palvelun käyttöön. Lisää tietoa löydät SuoraTyö-sivulta.  Ohje työnantajalle SuoraTyö-palvelun käyttöön (pdf).

Työnantajan oppaassa kerrotaan keskeisimmät asiat, jotka henkilökohtaisen avustajan työnantajan tulee tietää voidakseen toimia vastuullisena työnantajana. Opas työnantajalle (pdf).

Työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä neuvoja antaa vammaisten sosiaalityön henkilökohtaisen avun työnantaja-asiakkaiden sosiaaliohjaaja

Avustajan hankinnassa voi ottaa yhteyttä Avustajakeskus Sentteriin

Tiedotteet

Lomakkeet06.07.2022 09:24