Hoppa till innehållet

Boende

Besök vid funktionshinderservicens boenden

Följ dessa instruktioner då du besöker boendeservicen. Syftet med instruktionerna är att skydda patienterna, och personalen från coronavirussmitta.

  • Man får komma på besök endast om man är helt frisk.
  • De boende kan träffas inomhus på rummet eller i boendet.
  • Högst två besökare per gång. Ett enskilt besök är inte tidsbegränsat.
  • Alla besökare får ett munskydd som de ska ha på under hela besöket. Besökarna ska också se till handhygienen och hålla tillräckliga avstånd.
  • Personalen tar emot besökarna och ger instruktioner. Personalens förhållningsregler måste absolut iakttas.
  • Om det har förekommit coronavirussmitta på enheten kan besök tillfälligt nekas.

En kvinna laddar diskmaskinen.

Serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp är avsett för personer som på grund av sin handikapp eller sjukdom ständigt behöver mycket hjälp med dagliga sysslor under olika tider på dygnet eller i övrigt särskilt mycket, men inte är i behov av anstaltsvård.

Boendeservice enligt lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda erbjuds i grupphem, boendegrupper och stödbostäder. Stöd och hjälp ordnas enligt klientens behov, antingen dygnet runt eller under vissa tider på dygnet.

Socialhandledning vid boendetjänster för personer med funktionsnedsättning

Broschyr för stöd för självständigt boende (pdf)

Köptjänstenheten för handikapparbete

Information om köptjänstenheten för handikapparbete

En ung kvinna i gul klänning sitter i stolen och tittar ut från fönstret.15.12.2022 15:07