Hoppa till innehållet

Anstaltstjänster för personer med utvecklingsstörning

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


En vårdare talar med en äldre kvinna som sitter i rullstol.

Anstaltstjänsterna för personer med utvecklingsstörning omfattar rehabilitering och vård för personer som behöver allomfattande stöd. Anstaltstjänster för personer med utvecklingsstörning erbjuds av Sofielund, Gillobacka och Rinnekoti. Mer information om anstaltsvården

Enligt social- och hälsovårdsministeriets principbeslut och socialnämndens beslut ersätts anstaltstjänsterna med individuella boendetjänster inom de närmaste åren.

Sökning till tillfällig anstaltsvård sker via socialarbetaren vid svensk service eller i det egna bostadsområdet. Mer information om tillfällig vård  22.10.2021 11:25