Hoppa till innehållet

Boende

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Handikappservice under coronavirussituationen

Instruktioner för trygga besök i boendeenheter

 • Kom på förhand överens om besöket med personalen i boendeenheten.
 • Man kan besöka tryggt om gästen är helt frisk och inte har ens lindriga luftvägs- eller magsymtom eller feber.
 • Man kan inte besöka om gästen är i karantän, karantänliknande omständigheter eller isolerad efter en utlandsresa eller på grund av koronaexponering eller -smitta.
 • Vi rekommenderar att man med klienterna helst kommer överens om träffar utomhus, t.ex. gemensamma promenader.
 • Om träffen ändå bestäms inomhus i boendeenheten ska man under besöket sköta om bra handhygien genast när man kommer in och sträva efter att hålla avstånd till övriga klienter och personal.
 • Under besöket får man endast vistas i klientens lägenhet eller rum.
 • Under besöket ska man hålla ett avstånd på två meter mellan klienten och gästen.

  Personalen ger närmare instruktioner om praktiska arrangemang under besöket och instruktionerna ska absolut följas.

  Den epidemiologiska enheten och verksamhetsställets chef meddelar om eventuella coronavirussmittor och exponeringar i våra enheter.

 • En kvinna laddar diskmaskinen.

  Serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp är avsett för personer som på grund av sin handikapp eller sjukdom ständigt behöver mycket hjälp med dagliga sysslor under olika tider på dygnet eller i övrigt särskilt mycket, men inte är i behov av anstaltsvård.

  Boendeservice enligt lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda erbjuds i grupphem, boendegrupper och stödbostäder. Stöd och hjälp ordnas enligt klientens behov, antingen dygnet runt eller under vissa tider på dygnet.

  En ung kvinna i gul klänning sitter i stolen och tittar ut från fönstret.  09.02.2021 19:05