Hoppa till innehållet

Delaktighet och dagverksamhet

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Handikappservice under coronavirussituationen

Bästa klient hos arbets- och dagverksamheten,

vi ska skydda oss mot coronaviruset tillsammans. Vänligen fäst uppmärksamhet på följande saker i arbets- och dagverksamheten:

 • Se till god hand- och hosthygien.
 • Undvik närkontakter i mån av möjlighet och håll ett säkerhetsavstånd till andra människor. Vi försöker hålla säkerhetsavstånd vid betjäning, men det är inte alltid möjligt så närkontakter sker också. 
 • Om möjligt, använd en ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakter eller hålla säkerhetsavstånd.
 • Man kan endast delta i verksamheten när man är helt frisk. Man får inte delta i arbets- och dagverksamheten om man har symtom som tyder på corona, oavsett hur obetydliga symtomen verkar. Om du kommer på plats och uppvisar symtom avbryts verksamhetsdagen omedelbart.


  Coronavirusvaccination

 • Coronavirusvaccinationen erbjuder skydd mot coronavirussjukdom och särskilt mot dess allvarligare former. Fast vaccinet inte helt skyddar mot sjukdomen, lindrar det sjukdomen och förhindrar de mest allvarliga sjukdomsformerna. En hög vaccinationstäckning säkrar att vi kan delta i hobbyverksamheter och evenemang.
  Du kan skaffa den första vaccindosen utan tidsbeställning vid vaccinationspunkter eller popup-vaccinationspunkter. Kolla vaccinationspunkter och popup-vaccinationspunkter på adressen hel.fi/vaccinationen.
  När du kommer till vaccination, ta med dig ett identitetskort eller ett FPA-kort.
  Du kan också boka en tid för vaccination på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon tfn 09 310 46300 (vardagar kl. 8–18)
  Koronavaccinets andra dos får man 8–12 veckor efter den första dosen. Du får en tid för det andra vaccinet i samband med att du skaffar den första dosen. Du kan också boka båda vaccinationstiderna samtidigt. Man kan ännu inte få den andra dosen utan tidsbeställning.


  Karantän och isolering

  Om du blir exponerad för coronaviruset och beordras i karantän, ska du undvika närkontakter till människor utanför ditt hem. Under karantänen kan du inte heller gå till coronavaccination eller delta i arbets- och dagverksamhet. Karantänen varar vanligen i 10 dygn från den senaste exponeringen.
  Alla som blivit exponerade för coronaviruset styrs till coronatest under karantänens gång. Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, sätts du i isolering. Du tillbringar isoleringen i din bostad.


  Målet med verksamheten som främjar delaktigheten hos personer med utvecklingsstörning är att erbjuda personer som behöver omfattande och branschövergripande stöd något meningsfullt att göra och innehåll i vardagen.

  Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

  Målet med dagverksamheten för gravt handikappade är att erbjuda gravt handikappade personer verksamhet som stödjer deras självständighet och främjar social växelverkan.

  Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

  Läs mer om dagverksamhet för gravt handikappade

  Handikappservice har utvecklat den virtuella verksamheten

  En kvinna vinkar med hörlurar på framför en datorskärm.

  Helsingfors handikappservice utvecklar sina virtuella tjänster.

  Handikappservicens virtuella tjänster (VIPA) ordnas i grupper.

  I grupperna diskuteras bl.a. aktuella teman och funderas på globala värderingar och attityder. I grupperna strävar man också efter att integrera sig i samhället genom att träna inför det eventuella arbetslivet.

  I grupperna fokuserar man också på fysiskt och mentalt välmående.

  På måndag eftermiddagar ordnas en musikterapitimme.

  För att kunna delta i digigruppen behöver klienten en dator, pekplatta eller smarttelefon och internetanslutning.

  Handledarna i VIPA hjälper klienterna, deras närmaste och personalen i grupphemmen med alla behövliga tekniska arrangemang.

  Du hittar oss också på instagram instagram.com/vipan_digiryhmat/

  Länk till VIPA's regler Microsoft Teams-etikett för VIPA


  Kontakta din egen socialarbetare eller VIPA!
  Tfn 09 310 32262


   



  02.09.2021 14:55