Hoppa till innehållet

Delaktighet och dagverksamhet

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronavirusetArbets- och dagverksamhet för handikappade under sommaren 2022

Följande verksamhetsställen är stängda under tiden 4-31 juli:

  • Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscenter
  • Verksamhetsstället Cäpsä
  • Verksamhetsstället i Tölö
  • Verksamhetsstället i Vallgård
  • Fiskehamnens verksamhetscenter
  • Verksamhetscentret i Böle
  • Verksamhetscentret Polku
  • Verksamhetscentret Sofielund
  • Verksamhetscentret Tanhua

Vid behov ordnas verksamhet i lokalerna vid Fiskehamnens verksamhetscenter.

Handikappservice under coronavirussituationen

Tjänsterna är öppna

Arbets- och dagverksamhetstjänsterna är öppna med full kapacitet. Enheterna har vidtagit alla möjliga åtgärder för att ordna en trygg verksamhet, men gruppverksamheten och fastigheternas lokaler utgör en stor utmaning när det gäller att förebygga infektioner, vilket inte är helt möjligt. Alla våra klienter kan inte ta hand om säkerhetsavstånd och använda ansiktsskydd. Den dagliga gruppstorleken varierar i olika enheter.

Friska och vaccinerade kan komma till tjänsten

Med tanke på tjänstens säkerhet är det ytterst viktigt att man kommer till arbets- och dagverksamheten bara om man är frisk. Man får inte delta i verksamheten, även om man lider av milda coronasymtom. När man kommer tillbaka till Finland ska man följa gällande rekommendationer för resande.

Vi rekommenderar också att de som kommer till tjänsten har tagit coronavaccin. Det är frivilligt att ta vaccinet. Vaccinationstid kan bokas för invånare i Nyland - coronavaccinbokning.fi
Målet med verksamheten som främjar delaktigheten hos personer med utvecklingsstörning är att erbjuda personer som behöver omfattande och branschövergripande stöd något meningsfullt att göra och innehåll i vardagen.

Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

Målet med dagverksamheten för gravt handikappade är att erbjuda gravt handikappade personer verksamhet som stödjer deras självständighet och främjar social växelverkan.

Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

Läs mer om dagverksamhet för gravt handikappade

Handikappservice har utvecklat den virtuella verksamheten

En kvinna vinkar med hörlurar på framför en datorskärm.

Helsingfors handikappservice utvecklar sina virtuella tjänster.

Handikappservicens virtuella tjänster (VIPA) ordnas i grupper.

I grupperna diskuteras bl.a. aktuella teman och funderas på globala värderingar och attityder. I grupperna strävar man också efter att integrera sig i samhället genom att träna inför det eventuella arbetslivet.

I grupperna fokuserar man också på fysiskt och mentalt välmående.

På måndag eftermiddagar ordnas en musikterapitimme.

För att kunna delta i digigruppen behöver klienten en dator, pekplatta eller smarttelefon och internetanslutning.

Handledarna i VIPA hjälper klienterna, deras närmaste och personalen i grupphemmen med alla behövliga tekniska arrangemang.

Du hittar oss också på instagram instagram.com/vipan_digiryhmat/

Länk till VIPA's regler Microsoft Teams-etikett för VIPA


Kontakta din egen socialarbetare eller VIPA!
Tfn 09 310 32262


 23.06.2022 15:25