Hoppa till innehållet
Kontakt information

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Sofielundsgatan 8, A-byggnad
00610 Helsingfors
PB 6461, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 52550
Visa på kartan

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Serviceområde hela Helsingfors

Byråsekreterare tfn 09 3105 2550

Polikliniken för personer med utvecklingsstörning erbjuder sina klienter:

  • bedömning av behovet av individuell specialomsorg
  • bedömning och uppföljning av rehabiliteringsbehovet och hjälpmedelstjänsten
  • stöd för ordnande av rehabilitering i praktiken
  • undersöknings-, handlednings- och rådgivningstjänster
  • Läs mer

Du kan få tillgång till tjänsterna via socialarbetare för socialt arbete för handikappade.10.08.2022 08:54