Hoppa till innehållet

Socialt arbete inom handikappservicen

Klienten och de anställda inom handikappservicen utreder tillsammans servicebehovet. Utifrån bedömningen utarbetas en serviceplan.

Handikapprådgivning

Handikapprådgivningens svenskspråkiga rådgivning, på onsdagar kl. 9–11, tfn 09 310 35154.

Telefonrådgivning mån–fre kl. 9–11 och tis-tors 12–14, tfn 09 310 32889. Övriga tider kan du lämna en kontaktbegäran som ett meddelande i telefonsvararen eller skicka sms. Handikapprådgivningen kan också kontaktas per e-post sote.vammaisneuvonta@hel.fi

Handikappservicen på svenska är centrerad i Berghälls familjecenter. Berghälls familjecenter är öppet mån–tor kl. 7.00–19.45 / fre kl. 7.00–17.45. Träffar med anställda vid socialt arbete för handikappade ordnas enligt överenskommelse.

Se info för svenskspråkiga klienter

Finskspråkiga klienter:

Syftet med det sociala arbetet är att främja självständigheten i vardagen för personer med funktionsnedsättning och minska begränsningar eller hinder till följd av funktionsnedsättningen.

Socialarbetaren inom handikappservicen är expert på tjänster med anknytning till handikappservicelagen och samarbetar bland annat med hemvården, sjukhus och organisationer. Man kan kontakta socialarbetaren om en skada eller sjukdom orsakar svårigheter till exempel med boendet, att röra sig eller klara sig hemma.

Socialarbetaren inom tjänsterna för personer med utvecklingsstörning är expert på ordnande av tjänster för personer med utvecklingsstörning. Socialarbetaren kontaktas oftast i det skede när ett barn konstateras ha en utvecklingsstörning eller när en vuxen behöver tjänster som anknyter till exempelvis arbete eller boende.

Du kan läsa mer om självbestämmanderätten och om att stödja och främja personens självständiga agerande samt begränsningsåtgärderna inom tjänsterna för handikappade i Handboken om självbestämmanderätt.

Handboken om självbestämmanderätt14.10.2021 15:02