Hoppa till innehållet

Stöd i vardagen

De anställda vid enheterna för socialt arbete inom handikappservicen utreder servicebehovet tillsammans med klienterna och utarbetar en serviceplan utgående från bedömningen.

Kontaktuppgifter för socialt arbete inom handikappservicen


Barnfamiljer
Vid verksamhetscentret Tanhua ordnas Tuntituki-verksamhet för unga som närmar sig vuxenålder samt för vuxna klienter som behöver vårdparksverk-samhet högst 2-3 timmar per vecka. Tjänsten omfattar transport men inga måltider. Kontakta din egen socialarbetare för mer information.

Du kan också anhålla om Tuntituki-verksamhet hem för t.ex. utevistelse med barnet eller för vårdhjälp högst 2-3 timmar per vecka (för att föräldern kan uträtta butiksärenden till exempel). För mer information kontakta din egen socialarbetare eller socialhandledaren inom stödet för närståendevård. Tuntituki-verksamheten hemma eller på Tanhua är enbart finskspråkig service.

Även Kårkulla Omsorgsbyråns personal finns tillgänglig för brukare och anhöriga. Stödsamtal och handledning kan ske via telefonsamtal eller Skype.

Kontaktuppgifter

Ni kan också be om att bli uppringd genom att ringa byråsekreteraren mån-fre kl. 8.15–16 tfn 09 3102 3100.
Socialrådgivningen vardagar kl. 9.00–16.00 på numret 09 310 44400, via chat fr.o.m. 23.3 kl. 9.00–16.00
Utanför tjänstetid kontakta socialjouren tfn 0206 96006 varje dag dygnet runt

Annan hjälp

Servicen som stödjer självständigt boende 

Målet med servicen som stödjer självständigt boende är att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo på egen hand och så självständigt som möjligt i egna bostäder och inte vara beroende av kontinuerlig anstaltsvård. Service som främjar bostadens funktionalitet finns att tillgå.

Läs mer om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer om redskap, maskiner och anordningar som behövs för att klara av de dagliga aktiviteterna.


Personlig hjälp

En förutsättning för ordnande av personlig hjälp är att personen med funktionsnedsättning kan uttrycka vad han eller hon vill göra och i vilka sysslor han eller hon vill få assistans. Han eller hon måste också kunna ge anvisningar i situationer där han eller hon får hjälp.

Läs mer om personlig assistans.


Rörlighet och transporter

Läs mer om färdtjänsten


Korttidsvård

Målet med korttidsvård är att stödja personer med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning eller personer som vårdar en sjuk anhörig hemma så att de orkar i vardagen. Korttidsvård ordnas i grupphem för personer med utvecklingsstörning, inom familjevården och på anstalter.

Läs mer om korttidsvård.


Stödet för närståendevård

Stödet för närståendevård består av vårdarvodet, ledighet och tjänster som stödjer närståendevården.

Läs mer om stödet för närståendevård.


Handikappombudsman

Handikappombudsmannens uppgifter16.03.2022 15:03