Hoppa till innehållet

Personlig assistans

Personlig assistans enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp förutsätter att personen i fråga är gravt handikappad. Personen i fråga ska kunna uttrycka vad han eller hon vill göra och i vilka sysslor han eller hon vill få assistans. Han eller hon måste också kunna ge anvisningar i situationer där han eller hon får hjälp.

Med personlig assistans avses nödvändig assistans för en gravt handikappad i och utanför hemmet i dagliga sysslor, arbete och studier, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet samt upprätthållande av sociala kontakter.

Servicen söks hos en socialarbetare för det sociala arbetet inom handikappservicen.

Personlig assistans ordnas oftast enligt arbetsgivarmodellen.

Det är även möjligt att ordna personlig assistans mot en servicesedel.  16.10.2019 16:59