Hoppa till innehållet

Personlig assistans

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Personlig assistans med servicesedel vid coronafall

Om assistenten blir sjuk

Om assistenten blir sjuk, ordnar servicesedelproducenten av personlig assistans en annan assistent till dig. Om servicesedelproducenten av någon orsak inte kan erbjuda en annan assistent, hittar du uppgifterna på andra servicesedelproducenter av personlig assistans här www.palse.fi. Kontakta vid behov den egna socialarbetaren.

På webbplatsen kan du jämföra serviceproducenter och se uppgifter om din servicesedel samt användningen av den.

Du får listan över serviceproducenter i pappersformat av byråsekreteraren vid enheten för socialt arbete för handikappade.

Av byråsekreteraren (tfn 09 310 231 00) får du också vid behov instruktioner gällande användningen av servicesedlar och portalen palse.fi.

Om du blir sjuk

Meddela servicesedelproducenten om du blir sjuk.

Skyddande

Serviceproducenterna sköter om att skaffa skyddsutrustning.


Personlig assistans enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp förutsätter att personen i fråga är gravt handikappad. Personen i fråga ska kunna uttrycka vad han eller hon vill göra och i vilka sysslor han eller hon vill få assistans. Han eller hon måste också kunna ge anvisningar i situationer där han eller hon får hjälp.

Med personlig assistans avses nödvändig assistans för en gravt handikappad i och utanför hemmet i dagliga sysslor, arbete och studier, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet samt upprätthållande av sociala kontakter.

Servicen söks hos en socialarbetare för det sociala arbetet inom handikappservicen.

Personlig assistans ordnas oftast enligt arbetsgivarmodellen.

Det är även möjligt att ordna personlig assistans mot en servicesedel.  09.02.2021 18:52