Hoppa till innehållet

Arbetsgivarmodell för personlig assistans

I arbetsgivarmodellen för personlig assistans är den gravt handikappade personen själv assistentens arbetsgivare och arbetsledare. Den gravt handikappade arbetsgivaren väljer och anställer en assistent till sig själv. Arbetsgivaren ingår ett arbetsavtal med assistenten i vilket arbetsuppgifterna, arbetstiden och andra villkor för anställningsförhållandet fastställs.

Arbetsavtalet mellan arbetsgivaren och assistenten bygger på ett av socialarbetaren fattat beslut om mängden personlig assistans och eventuella arbetstidsersättningar. Den personliga assistenten står i ett anställningsförhållande, på vilket arbetsavtalslagen tillämpas, till den gravt handikappade personen, inte till kommunen. Kommunen betalar assistentens lön å arbetsgivarens vägnar med hjälp av ett så kallat betalningsbiträdessystem utifrån de uppgifter som arbetsgivaren uppgett.

I arbetsgivarguiden (se länklistan nedan) finns viktig information som arbetsgivarna till personliga assistenter behöver känna till för att kunna verka som ansvarsfulla arbetsgivare. 30.12.2019 16:41