Hoppa till innehållet

Rörlighet och transporter

Hur reformen av klientavgiftslagen påverkar färdtjänsten

Reformen av klientavgiftslagen träder i kraft den 1 juli 2021. Det sker tillsvidare inga ändringar i faktureringen hos färdtjänsternas serviceproducenter.

Läs mer om klientavgiftsreformen


Färdtjänst

Helsingfors färdtjänsts hemsida
Rörlighetstjänster

  • Handledning i att ta sig fram för synskadade

 30.06.2021 16:34