Hoppa till innehållet

Träning och sysselsättning

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Arbets- och dagverksamhet för handikappade under sommaren 2022

Följande verksamhetsställen är stängda under tiden 4-31 juli:

  • Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscenter
  • Verksamhetsstället Cäpsä
  • Verksamhetsstället i Tölö
  • Verksamhetsstället i Vallgård
  • Fiskehamnens verksamhetscenter
  • Verksamhetscentret i Böle
  • Verksamhetscentret Polku
  • Verksamhetscentret Sofielund
  • Verksamhetscentret Tanhua

Vid behov ordnas verksamhet i lokalerna vid Fiskehamnens verksamhetscenter.

Handikappservice under coronavirussituationen

Tjänsterna är öppna

Arbets- och dagverksamhetstjänsterna är öppna med full kapacitet. Enheterna har vidtagit alla möjliga åtgärder för att ordna en trygg verksamhet, men gruppverksamheten och fastigheternas lokaler utgör en stor utmaning när det gäller att förebygga infektioner, vilket inte är helt möjligt. Alla våra klienter kan inte ta hand om säkerhetsavstånd och använda ansiktsskydd. Den dagliga gruppstorleken varierar i olika enheter.

Friska och vaccinerade kan komma till tjänsten

Med tanke på tjänstens säkerhet är det ytterst viktigt att man kommer till arbets- och dagverksamheten bara om man är frisk. Man får inte delta i verksamheten, även om man lider av milda coronasymtom. När man kommer tillbaka till Finland ska man följa gällande rekommendationer för resande.

Vi rekommenderar också att de som kommer till tjänsten har tagit coronavaccin. Det är frivilligt att ta vaccinet. Vaccinationstid kan bokas för invånare i Nyland - coronavaccinbokning.fi


arbetsträning i köket

Den arbetslivsorienterade verksamheten stödjer social delaktighet och ett aktivt medborgarskap. Målet är att lära känna arbetslivet samt utveckla och öva på färdigheter som behövs i arbetslivet.

Handikapparbetets handledningsenhet vid Haavikko erbjuder unga med utvecklingsstörning som gått ut skolan och vuxna i arbetslivet handledande undervisning som ges som specialomsorg.23.06.2022 15:26