Hoppa till innehållet

Träning och sysselsättning

Handikappservice under coronavirussituationen

Tjänsterna är öppna

Arbets- och dagverksamhetstjänsterna är öppna med full kapacitet. Enheterna har vidtagit alla möjliga åtgärder för att ordna en trygg verksamhet, men gruppverksamheten och fastigheternas lokaler utgör en stor utmaning när det gäller att förebygga infektioner, vilket inte är helt möjligt. Alla våra klienter kan inte ta hand om säkerhetsavstånd och använda ansiktsskydd. Den dagliga gruppstorleken varierar i olika enheter.

Friska och vaccinerade kan komma till tjänsten

Med tanke på tjänstens säkerhet är det ytterst viktigt att man kommer till arbets- och dagverksamheten bara om man är frisk. Man får inte delta i verksamheten, även om man lider av milda coronasymtom. När man kommer tillbaka till Finland ska man följa gällande rekommendationer för resande.

Vi rekommenderar också att de som kommer till tjänsten har tagit coronavaccin. Det är frivilligt att ta vaccinet. Vaccinationstid kan bokas för invånare i Nyland - coronavaccinbokning.fi


arbetsträning i köket

Den arbetslivsorienterade verksamheten stödjer social delaktighet och ett aktivt medborgarskap. Målet är att lära känna arbetslivet samt utveckla och öva på färdigheter som behövs i arbetslivet.

Handikapparbetets handledningsenhet vid Haavikko erbjuder unga med utvecklingsstörning som gått ut skolan och vuxna i arbetslivet handledande undervisning som ges som specialomsorg.


Virtuella tjänster inom det sociala arbetet för handikappade

Digitala färdigheter för handikappservicens klienter

Handikappservicens virtuella tjänster (VIPA) är en del av arbets- och dagverksamheten inom det sociala arbetet för handikappade. VIPA:s mål är att förebygga digital exkludering hos specialgrupper. Verksamhetens syfte är att klienterna övar och upprätthåller de digitala färdigheter som de behöver samt får digitalt stöd. Dessutom företräder VIPA det sociala arbetet för handikappade i utvecklings- och nätverksarbetet i anslutning till digitalisering.

VIPA:s verksamhet ordnas i grupper. Grupperna samlas antingen på plats vid handikapparbetets verksamhetsställe i Vallgård eller på distans i Teams.

I grupperna för digital träning övar vi digitala färdigheter på grund- och nybörjarnivå, till exempel val av digitala enheter och applikationer, en säker användning av internet samt elektronisk kommunikation och ärendehantering. I gruppen för digital kultur bekantar vi oss med en mångsidig användning av internet i vardagen. Vi diskuterar till exempel digitalt välbefinnande, sociala medier, informationssökning och underhållning på internet.

Deltagandet i VIPA:s verksamhet är tidsbegränsat (6 mån.) men vi beaktar alltid klientens situation som helhet. Du kan komma med i verksamheten när som helst under året.

Om du är intresserad av VIPA:s verksamhet, kontakta din socialarbetare eller VIPA per telefon 09 310 322 62 eller per e-post vammaistyo.vipa@hel.fi.
19.08.2022 16:16