Hoppa till innehållet

Arbete med stöd

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Aktuellt inom Arbete med stöd 

Arbete med stöd fungerar normalt.

I klientmötena inom Arbete med stöd ska ansiktsmasker användas samt god handhygien och säkerhetsavstånd iakttas.Vi använder oss av distansförbindelser efter överenskommelse. Kom ihåg att delta i möten endast om du är frisk. Använd ansiktsmask och desinficera händerna. På arbetsplatser följer vi arbetsgivarnas anvisningar.

Du kan kontakta Arbete med stöd genom att ringa din egen arbetscoach eller till 09 310 69597. Du kan även skicka SMS till numret.

Vår adress är Sparbankskajen 2 A, 4:e vån.

Tryck på 4:e våningen i dörrsummern vid ingången när du kommer till ett möte.

Vaktmästaren tar dig till 4:e våningen med hissen och arbetscoachen möter dig i aulan.


Förutsättningen för att få utnyttja tjänsten är att klienten är över 18 år och drar nytta av tjänsten. Klienten kan ha t.ex. en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD, tal-och språkstörning eller annan utvecklingsstörning eller skada. Du kan ansöka om tjänsten via din egen socialarbetare.

Mer information om tjänsten fås från numret 09 310 69597. Om numret är upptaget eller vi inte kan svara på ditt samtal, vänligen lämna då ett meddelande med dina kontaktuppgifter.

Huvudmålet med tjänsten är att sysselsätta klienten med lönearbete på endera hel- eller deltid. Centralt för tjänstens framgång är klientens egen inställning och motivation att arbeta.

Enheten erbjuder arbetsträning där det ingår kartläggning av färdigheter och arbetsalternativ, arbetssökning och stödet under arbetsförhållandet. Klienten, arbetsgivaren och arbetscoachen kommer tillsammans överens om arbetsträningens behov och innehåll på arbetsplatsen. Arbetscoachen stödjer och ger råd i frågor om bl.a. arbetsavtal samt frågor som uppkommer under anställningsförhållandet.

Tjänsten är avgiftsfri för klienten och arbetsgivaren.

Öppet må-fre kl. 8-16
Sparbankskajen 2A (4. och 5. våning), 00530 Helsingfors
Karta, kollektivförbindelser och tillgänglighet
PL 7732, 00099 Helsingfors stad

Personal

Ledande arbetstränare Sami Niemi-Ruuth, tel. 09 3107 3386

Arbetstränare

Svenskspråkiga teamet:
Fanny Ala-Heikkilä
Hannaleena Luoma
Netta Tuominen

Team 1:
Saara Adado-Sani, tel. 09 3107 338
Maiju Ahonen, tel. 09 3107 3382
Fanny Ala-Heikkilä, tel. 09 3107 3385
Anneli Brandt, tel. 09 3104 6882

Team 2:
Hannaleena Luoma, tel. 09 3107 3391
Teija Soini, tel. 09 3107 3390
Viivi Törrönen, tel. 09 310 26817
Satu Westerholm, tel. 09 3107 3383

Team 3:
Tarja Kannisto, tel. 09 3107 3389
Anna Leppänen, tel. 09 3102 2023
Niko Lavonius, tel. 09 3107 3387
Netta Tuominen, tel. 09 3107 338809.09.2021 12:54