Hoppa till innehållet

Träning och sysselsättning

Använd ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

Vi rekommenderar att alla som har fyllt 12 år använder munskydd i alla social- och hälsovårdslokaler.

Läs mer här: Helsingfors - aktuellt om coronaviruset


Handikappservice under coronavirussituationen

Bästa klient hos arbets- och dagverksamheten,

vi ska skydda oss mot coronaviruset tillsammans. Vänligen fäst uppmärksamhet på följande saker i arbets- och dagverksamheten:

 • Se till god hand- och hosthygien.
 • Undvik närkontakter i mån av möjlighet och håll ett säkerhetsavstånd till andra människor. Vi försöker hålla säkerhetsavstånd vid betjäning, men det är inte alltid möjligt så närkontakter sker också. 
 • Om möjligt, använd en ansiktsmask om du inte kan undvika närkontakter eller hålla säkerhetsavstånd.
 • Man kan endast delta i verksamheten när man är helt frisk. Man får inte delta i arbets- och dagverksamheten om man har symtom som tyder på corona, oavsett hur obetydliga symtomen verkar. Om du kommer på plats och uppvisar symtom avbryts verksamhetsdagen omedelbart.


  Coronavirusvaccination

 • Coronavirusvaccinationen erbjuder skydd mot coronavirussjukdom och särskilt mot dess allvarligare former. Fast vaccinet inte helt skyddar mot sjukdomen, lindrar det sjukdomen och förhindrar de mest allvarliga sjukdomsformerna. En hög vaccinationstäckning säkrar att vi kan delta i hobbyverksamheter och evenemang.
  Du kan skaffa den första vaccindosen utan tidsbeställning vid vaccinationspunkter eller popup-vaccinationspunkter. Kolla vaccinationspunkter och popup-vaccinationspunkter på adressen hel.fi/vaccinationen.
  När du kommer till vaccination, ta med dig ett identitetskort eller ett FPA-kort.
  Du kan också boka en tid för vaccination på adressen coronavaccinbokning.fi eller per telefon tfn 09 310 46300 (vardagar kl. 8–18)
  Koronavaccinets andra dos får man 8–12 veckor efter den första dosen. Du får en tid för det andra vaccinet i samband med att du skaffar den första dosen. Du kan också boka båda vaccinationstiderna samtidigt. Man kan ännu inte få den andra dosen utan tidsbeställning.


  Karantän och isolering

  Om du blir exponerad för coronaviruset och beordras i karantän, ska du undvika närkontakter till människor utanför ditt hem. Under karantänen kan du inte heller gå till coronavaccination eller delta i arbets- och dagverksamhet. Karantänen varar vanligen i 10 dygn från den senaste exponeringen.
  Alla som blivit exponerade för coronaviruset styrs till coronatest under karantänens gång. Om du konstateras ha en coronavirusinfektion, sätts du i isolering. Du tillbringar isoleringen i din bostad.

  arbetsträning i köket

  Den arbetslivsorienterade verksamheten stödjer social delaktighet och ett aktivt medborgarskap. Målet är att lära känna arbetslivet samt utveckla och öva på färdigheter som behövs i arbetslivet.

  Haavikko undervisnings- och vuxenutbildningscentrum erbjuder unga med utvecklingsstörning som gått ut skolan och vuxna i arbetslivet handledande undervisning som ges som specialomsorg.  09.02.2021 18:26