Anstaltstjänsterna för personer med utvecklingsstörning

Anstaltstjänsterna för personer med utvecklingsstörning

Anstaltstjänsterna för personer med utvecklingsstörning omfattar rehabilitering och vård för personer som behöver allomfattande stöd. Anstaltstjänster för personer med utvecklingsstörning erbjuds av Sofielund, Gillobacka och Rinnekoti.

Mer information om anstaltsvården.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets principbeslut och socialnämndens beslut ersätts anstaltstjänsterna med individuella boendetjänster inom de närmaste åren.