Delaktighet och dagverksamhet

Delaktighet och dagverksamhet

Målet med verksamheten som främjar delaktigheten hos personer med utvecklingsstörning är att erbjuda personer som behöver omfattande och branschövergripande stöd något meningsfullt att göra och innehåll i vardagen. Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

Målet med dagverksamheten för gravt handikappade är att erbjuda gravt handikappade personer verksamhet som stödjer deras självständighet och främjar social växelverkan. Tjänster erbjuds såväl vid stadens egna enheter som vid enheter för köpta tjänster.

Mer om Delaktighet och dagverksamhet