Työtön taiteilija palkataan residenssitaiteilijoiden koordinaattoriksi toteuttamaan Helsingin mallia pienten lasten kulttuurikasvatuksessa elokuusta 2019 maaliskuuhun 2020

Etsimme TaideRaide – residenssitaiteilijat varhaiskasvatuksessa -ohjelman koordinaattoria edistämään 1.8.2019 alkaen Helsingin mallia kaupunginosissa yhteistyössä asukkaiden (heistä pienimpien) ja yhteisöjen kanssa, rohkaisemaan heitä näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.

Koordinaattori ohjaa 1.10.2018 alkaen 8 kuukaudeksi palkattavaa 6 taiteilijaa, joista osa sijoittuu päiväkoteihin ja osa leikkipuistoihin. Taiteilijan tehtävänä on tuoda kulttuuri oman sijoituspäiväkotiyksikkönsä (= noin kaksi saman johtajan johtamaa päiväkotia) tai leikkipuistoyksikkönsä (= kourallinen saman johtajan johtamia leikkipuistoja) lasten ja perheiden arjen ulottuville osallistuttamalla heidät yhteiseen tekemiseen.

Tämä on jatkoa kulttuurikeskuksen ja varhaiskasvatusviraston jo neljänä vuonna toteuttamalle yhteistyölle (aluksi nimellä ’Snadien artsumpi stadi’). Kaupungin suuren organisaatiouudistuksen jälkeen asialla ovat kaksi toimialaa: Kulttuuri ja vapaa-aika sekä Kasvatus ja koulutus – edellisen osalta tarkemmin Lastenkulttuurikeskus Annantalo ja jälkimmäisen Varhaiskasvatus ja esiopetuspalvelut.  

Koordinaattorin, kuten taiteilijankin, tehtävä sopii henkilölle, joka on kiinnostunut etsimään ja oppimaan uusia kulttuurikasvatuksen toimintamuotoja lasten ja perheiden kanssa ja josta myös ulkona tehtävä taide tuntuu mukavalta ajatukselta. Hänen tulee olla 1) alle 25-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 6 kuukautta TAI 2) 25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta TAI 3) helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää. 

Lue lisää Taideraiteesta https://taideraide.wordpress.com/mika-taideraide/

KOORDINAATTORI

Yleistyöaika: 38 h 45 min/ vko, 8 kk määräaikainen palkkatukitehtävä

Tehtäväkohtainen palkka: 2 500 €/kk

Hakuaika 31.5. asti (hakuaikaa jatkettu)

Tehtävä alkaa 1.8.2019

Edellytyksenä tehtävän hoitamiseksi on kulttuurituottajan tai muu soveltuva koulutus. Lisäksi katsomme eduksi pedagogiset opinnot/kokemuksen ja ruotsin sekä vieraiden kielten taidot.

Tehtävänkuva

 • Soveltuva korkeakoulututkinto
 • Koordinoida residenssitaiteilija varhaiskasvatuksessa – toimintaa
 • Yhteyksien luominen toimintaan palkattujen taiteilijoiden välille
 • Koulutusten ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus
 • Tuotannolliset tehtävät taiteelliseen toimintaan liittyen
 • Viestintä
 • Arviointi ja raportointi
 • Toiminnan budjetin seuranta
 • Kulttuurikasvatuksen edistäminen ja verkostoituminen taidekasvatustyötä tekevien toimijoiden kanssa lasten monimuotoisen oppimisympäristön rakentamiseksi
 • Varhaiskasvatushenkilöstön taidekasvatusvalmiuksien lisääminen

Koordinaattori vastaa residenssitoiminnan koordinoinnista päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja perhepäivähoidossa. Hän huolehtii viestinnästä ja yleisten käytäntöjen sujuvuudesta residenssitaiteilijoiden kesken ja varhaiskasvatuksen toimipisteiden välillä. Hän järjestää koulutuksia ja auttaa tuotannollisissa tehtävissä toimintaan liittyen. Hän dokumentoi, tilastoi ja raportoi sekä seuraa toiminnan budjettia. Koordinaattori edistää myös verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen jakamista ja leviämistä varhaisessa kulttuurikasvatuksessa. Ennen työsopimuksen tekoa vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).  

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja cv:si rekry.kasko@hel.fi ja ole lisäksi puhelimitse yhteydessä yhteen seuraavista:

 • Annantalon johtaja Kaisa Kettunen kaisa.kettunen@hel.fi, 09 310 37171
 • Johtava leikkipuisto-ohjaaja Noora Hynynen noora.hynynen@hel.fi, 09 310 58514