Suoraan sisältöön

Koululaiset

Helsingin leikkipuistojen koululaisten toiminnassa lapsilla on mahdollisuus ohjattuun leikkiin, liikkumiseen, pelaamiseen ja ulkoiluun sekä kavereiden tapaamiseen ja rentoutumiseen.

Päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa järjestetään sekä sisällä että ulkona. Toiminta on monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa sekä mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista.


Ilmoittautuminen syksyn 2021 maksuttomaan leikkipuistojen koululaisten toimintaan alkaa 22.3.2021.

Leikkipuiston koululaisten toimintaan voi ilmoittautua läpi toimintakauden. Leikkipuistossa voi ilmoittautua myös 36,10 €/kk maksavaan välipalaan tai lapsella voi olla omat eväät mukana. Välipalamaksusta voi hakea maksuvapautusta.

Lapsi voi osallistua toimintaan päivittäin tai epäsäännöllisesti. Huoltaja ilmoittaa leikkipuistoon lapsen poissaolopäivät, kotiinlähtöajan ja tiedon lapsen itsenäisestä kotiinlähdöstä. Jos lapsi ei saavu sovitusti leikkipuistoon tai poistuu ilmoittamatta toiminta-aikana, ilmoitamme siitä huoltajalle. Leikkipuistossa ohjaajat huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta.

Päivittäinen toiminta alkaa lapsen koulutyön päätyttyä ja päättyy klo 16.30.

Lisätietoa  ja ohjeet leikkipuistojen koululaisten toimintaan ilmoittautumisesta hel.fi/leikkipuistot/koululaisetTervetuloa leikkipuisto Kipininäpuistoon

Kipinäpuiston arjen käytäntöjä

Koululaisilla on mahdollisuus ilmoittautua maksulliseen (36,10 € / kk) välipalaruokailuun erillisellä lomakkeella.
Koululaiset voivat osallistua myös maksuttomaan, avoimeen iltapäivätoimintaan.

Välipala tarjotaan koululaisille klo 13.30 alkaen.

Ensisijainen vastuu lapsesta on lapsen huoltajalla. Huoltaja ja leikkipuiston henkilöstö yhdessä arvioivat lapsen valmiudet osallistua iltapäivätoimintaan. Leikkipuiston henkilökunnan vastuu on turvallisten edellytysten luomista ja tilannekohtaista huolenpitoa kaikista lapsista. Henkilökuntaa ei ole mitoitettu yksittäisen lapsen hoitamiseen.

Koululaiset pitävät omia koululaisten kokouksia ja ovat mukana vaikuttamassa puiston iltapäivätoiminnan sisältöihin.
Ulkoilua joka päivä klo 15.00 jälkeen.

Leikkipuisto Kipinäpuisto koulujen loma-aikana 


Ajankohtaista


     31.03.2021 14:43